noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY og Method etablerer senter for digitalt strategisk design

13 april 2016

EVRY inngår samarbeid med Method Inc. og etablerer et strategisk designmiljø under navnet EVRY Strategic Design Lab. EVRY Strategic Design Lab forener kunnskapsmiljøer innenfor ledelsesrådgivning, tjenestedesign, kundeopplevelse og digitale løsninger. Formålet er å hjelpe virksomheter til å skape bedre kundeopplevelser, samt realisere vekstmuligheter ved å tilpasse produkter og tjenester til den digitale kunden.

EVRY Strategic Design Lab blir fysisk lokalisert på Södermalm i Stockholm, og etableres og driftes gjennom et partnerskap med Method, et studio innenfor såkalt «experience design» og eid av GlobalLogic Inc. Method, som ble etablert i 1999, har kontorer i San Francisco, New York and London, og samarbeider nært med kunder for gjennom analyse, strategi og design løse komplekse utfordringer knyttet til merkevarer, produkter og tjenester i den digitale verden.

«Den fjerde industrielle revolusjon endrer spillereglene i næringslivet. Digital transformasjon er første steg for å bygge fortrinn i et mer konkurranseintensivt marked. Derfor ser vi at toppledelsen i etablerte virksomheter setter digitalisering høyt på agendaen. Disrupsjon og raske markedsendringer påvirker prioriteringer og planer knyttet til konkurranseevne og vekst, sier Björn Ivroth, konsernsjef i EVRY.

Digitale virksomheter er mer tilpasningsdyktige og har flere strategiske muligheter å skape konkurransefortrinn, og fordelen av å være først ute i markedet kan være svært stor. Selve utviklingen av forretningsstrategier må derfor endres radikalt fra dagens tilnærming som er preget av sammenligningsstudier («bench marks») og forbedringstiltak.

EVRY Strategic Design Lab tar nå i bruk designmetodikk for å hjelpe våre kunder med å utvikle et strategisk mulighetskart for virksomheten. En tilnærming basert på strategisk servicedesign er svært godt egnet til å frembringe nye, alternative strategier, og en tett kobling mot digital kompetanse gjør det mulig å utvikle løsninger raskt.

EVRY Strategic Design Lab er en viktig satsning for å utvikle EVRYs evne til å være en teknologipartner som drifter, moderniserer og fornyer våre kunders virksomhet i markeder som er preget av stadig mer intens og teknologidrevet konkurranse.

«Vi er bare i begynnelsen av den digitale transformasjonen. Mange bransjer og organisasjoner vil gå gjennom endringer som er like store som det som media- og musikkbransjen har opplevd, for å nevne to fremtredende eksempler. Vårt mål er å være en partner som kan identifisere nye forretningsmodeller og digitale konkurransefortrinn på et tidlig stadium og realisere dem. EVRY Strategic Design Lab blir vårt flaggskip innenfor dette satsningsområdet», sier Björn Ivroth, konsernsjef i EVRY.  

EVRY Strategic Design Lab vil utfordre etablerte strategier og forretningsmodeller, og samarbeide med sine kunder for å designe muligheter for vekst og større kundeengasjement. Analysearbeidet vil inkludere kundebehov, forretningsmål og digitale løsninger som gjør det mulig å implementere nye strategier.    

«Alle bransjer star overfor betydelige utfordringer knyttet til digital transformasjon, sier Carsten Wierwille, SVP General Manger i Method. «Vi ser frem til å skape store muligheter og verdier for EVRYs kunder ved å hjelpe dem til å definere og realisere digitale forretningsmuligheter. Vi er veldig fornøyd med at vi har fått på plass et sterkt partnerskap mellom Method og EVRY». 

«Method har allerede bygget betydelig kunnskap og erfaring innenfor området med spennende kunder og prosjekter i San Francisco, New York og London. I kombinasjon med EVRYs bransjekunnskap, digitale løsninger og nærhet til nordiske kunder er vårt mål å skape et offensivt og fremtidsrettet kunnskapsmiljø for forretningsutvikling og digital transformasjon. Etableringen av EVRY Strategic Design Lab er å ta vår egen medisin. Vi tenker nytt, tar fordel av et globalt kompetansenettverk og utfordrer både oss selv og våre kunder på hvordan man kan utnytte digitale løsninger for økt konkurransekraft. Vårt mål er å starte med en metodikk som sikrer at vi leverer bedre løsninger og større verdi til våre kunder», sier Björn Ivroth.    

For mer informasjon:

Jørn Bremtun
Vice President, Corporate Communications
Tel +47 92 20 97 35

About Method

Method is a global experience design firm that transforms companies through the intersection of brand, products, and services. Across our studios, experience defines us and guides our work. We approach design by putting people first—always designing with them in mind. We craft a wide range of experiences to help our clients, from digital platforms to design systems to innovative devices. Located in San Francisco, New York, and London, we have worked with clients such as Google, Microsoft, Lush, Barclays and Salesforce.

www.method.com

About EVRY

EVRY is a leading IT company in the Nordic region. Through advice, technology and solutions, EVRY brings information to life, creating value for our customers' business to the benefit of society. With a combination of extensive industry experience and a customer centric approach, as well as international capabilities and local presence, we help customers realise the full potential of IT.

www.evry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn