noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

15 februar 2016

Nye Veier AS og EVRY har inngått avtale om rådgivning, drift og forvaltning av Nye Veiers IT-portefølje, herunder telefoni, driftsplattform, hardware og nettverk. EVRY skal også levere saks- og arkivsystemet ePhorte med det nye, intuitive brukergrensesnittet ELEMENTS. Avtalen gjelder for 3 år pluss opsjon for ytterligere et år.

Deloitte har vært rådgiver for Nye Veier i forbindelse med anskaffelse av IT-funksjonalitet og tjenester for Nye Veier AS. EVRY ble valgt etter en samlet vurdering der strategisk forretningsforståelse for Nye Veiers behov veide tungt.

«Som ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av Norges viktigste hovedveier, har vi behov for moderne og fleksible IT-tjenester. EVRY ble valgt som strategisk samarbeidspartner fordi selskapet forstår og oppfyller våre behov på en særdeles god måte. Samarbeidet med EVRY vil bli en viktig suksessfaktor for oss fremover», sier Ingrid Dahl Hovland, adm dir i Nye Veier AS.

Nye Veier AS har sitt hovedkontor i Kristiansand og det er EVRYs lokale Kristiansand-team som vil ha hovedansvar for leveransen. Kontoret kan samtidig trekke på ekspertise fra hele EVRYs organisasjon.

«Som Norges største IT-selskap er vi opptatt av nærhet til kunden. Vi mener lokal nærhet kombinert med nasjonal ekspertise og globale partnerskap gir kundene våre en unik merverdi. Avtalen med Nye Veier er viktig for oss, og vi ser frem til å bidra til Nye Veiers viktige samfunnsoppdrag fremover», sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør EVRY Norge.

Om Nye Veier AS

Nye Veier AS hadde formell oppstart 1. januar 2016. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier AS etableres som en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene.

Oppstartsporteføljen til Nye Veier AS består av åtte veistrekninger. Disse utgjør totalt over 500 km med ny vei, og går gjennom åtte ulike fylker. Hovedkontoret er lagt til Kristiansand.

Veistrekningene:

  • E39 Lyngdal – Ålgård i Vest-Agder og Rogaland
  • E39 Søgne – Lyngdal i Vest-Agder
  • E18/E39 Kristiansand – Søgne i Vest-Agder
  • E18 Langangen – Grimstad i Telemark og Aust-Agder
  • E6 Kolomoen – Moelv i Hedmark
  • E6 Moelv – Lillehammer – Ensby i Hedmark og Oppland
  • E6 Ulsberg – Melhus i Sør-Trøndelag
  • E6 Ranheim – Åsen i Sør- og Nord-Trøndelag

Kontakter

Anne Vandbakk
Kommunikasjonsdirektør EVRY Norge

+47 95206545
anne.vandbakk@evry.com

Om EVRY

EVRY er Nordens ledende IT-konsern og en totalleverandør med sterk lokal tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom høy bransje- og teknologikompetanse skaper EVRY merverdi til det beste for kundene og bidrar til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn. EVRY har om lag 10 000 ansatte og en årlig omsetning på ca 13 milliarder kroner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn