noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Utenforskap og diskriminering er kostbart – for næringsliv, individer og samfunn

Som kunnskapsbedrift er vi helt avhengige av å få tak i alle kloke hoder som kan bidra til å skape de beste teknologiske løsningene for samfunnet. Utenforskap og diskriminering har vi ikke råd til.

18 juni 2021

Etterspørselen etter eksperter innen IT-sektoren er stor, og mangel på fagpersoner er bransjens største utfordring. Som kunnskapsbedrift er vi helt avhengige av å få tak i alle kloke hoder som kan bidra til å skape de beste teknologiske løsningene for samfunnet. Utenforskap og diskriminering har vi ikke råd til. Det er for kostbart for oss som selskap – og ikke minst er det kostbart for individer og for samfunnet vi lever i.

Det er mange som opplever at de blir utestengt eller ikke inkludert i arbeidslivet på grunn av hvem de er og hvem de elsker – også i dag. “Det er typisk norsk å være god”, er et sitat vi nordmenn liker å bruke. Og selv om Gro Harlem Brundtland i sin tid brukte dette uttrykket som en pådriver for å styrke norsk næringsliv internasjonalt så bruker vi det gjerne i veldig mange andre sammenhenger også. Men når det gjelder inkludering og mangfold så har vi her i Norge også fortsatt en vei å gå. Undersøkelser viser at en dobbelt så stor andel skeive sammenlignet med heterofile har opplevd diskriminering. Og 1 av 10 menn oppgir at de ikke vil jobbe sammen med en transperson. Vi er ikke i mål. Og vi kommer ikke i mål før vi har like muligheter for alle – uavhengig av hvem man er og hvem man elsker.

Pride-organisasjonen har gjort utrolig mye bra for inkludering og mangfold igjennom mange år, og har bidratt sterkt til bevisstgjøring av diskrimineringen som foregår. At de involverer næringslivet sørger for synliggjøring av et viktig budskap, og forhåpentligvis bidrar det samtidig til at arbeidsgivere bevisstgjøres og må ta stilling til hvordan de skal jobbe for bedre inkludering i egen organisasjonskultur. Som mennesker tolker vi hverandre ubevisst basert på våre egne referanserammer og er alle ubevisst partiske som et resultat av miljø og egne opplevelser og erfaringer. Ubevisst partiskhet kan være vanskelig å bli kvitt. Det er derfor helt avgjørende at arbeidsgivere setter arbeidet med mangfold og inkludering inn i system.

Som en av de største arbeidsgiverne innen teknologi i Norden har vi i TietoEVRY et ansvar – og vi kan gjøre en forskjell. Vi jobber systematisk med å bevisstgjøre ledere i selskapet på ubevisst partiskhet, og vi bruker blant annet gamification i rekrutteringsprosesser for å sørge for at alle aktuelle kandidater velges ut basert på relevante kriterier til stillingen de søker på. Vi har også utviklet modeller for å utvikle mer mangfoldige team i organisasjonen. Men vi har fortsatt viktig arbeid som gjenstår. Viktig arbeid for å kunne dekke kompetansegapet i IT-sektoren men aller viktigst for individet og for samfunnet. Dette gjelder oss alle.

Happy Pride!

 

 

Forfatter

Christian Pedersen

Country Managing Partner, Norway

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn