noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Pandemien understreker behovet for digitale omsorgstjenester

11 mai 2020

Er det noe den siste tiden har vist så er det behovet for en digitalisert helse- og omsorgstjeneste. Noen etater har kommet langt, som f.eks. NAV. De var godt i gang før krisen med digitale verktøy for søknader og saksbehandling for sosialhjelp. Veien fra en vellykket pilot i Bergen til å trykke på knappen som åpnet løsningen for alle kommuner var kort. Dermed taklet NAV en fordobling av søknader fra en uke til en annen. Alt takket være en tydelig digitaliseringsstrategi og leverandører som allerede var godt i gang med utviklingen av løsningen.

Samtidig har krisen vist oss hvor fragmentert dette bildet er. Noen kommuner og offentlige etater har kommet langt i sin digitalisering, andre har åpenbart forbedringspotensial. Hvor langt digitaliseringen har kommet vil til slutt påvirke hvor raskt innbyggerne får de tjenestene de har behov for.

I mange kommuner er digitale løsninger helt sentrale når man skal takle utfordringer som følge av pandemien. Hvordan tar vi vare på brukere og innbyggerne når vi ikke møter dem ansikt til ansikt? Hvordan kan prosessene bli enda mer effektive gjennom digitale tjenester? Det legges nå ekstra innsats i forberedelsene til det forventede presset på for eksempel NAV, inntektsstøtte og barns beskyttelsesbehov.

Uansett hvilke restriksjoner og retningslinjer myndighetene legger frem må alle de nødvendige helse – og sosialtjenestene fungere. De unike omstendighetene vi nå opplever viser tydelig hvor viktig det er at samfunnskritiske funksjoner sikres og at ekstra bistand gis til sårbare virksomheter.

Digitale innbyggertjenester er allerede tilgjengelige

Når vi må unngå fysisk kontakt, flyttes transaksjoner over til elektroniske tjenester.

TietoEVRYs omsorgstjenester for innbyggere baseres på TietoEVRY LifeCare sin direkte integrasjon mellom fagsystemer, f.eks. mellom NAV sentralt og vårt fagsystem i kommunene. Dette sikrer bedre flyt mellom tjenestene. Digitalisering av hele tjenestekjeden er kjernen i utviklingen for å gjøre prosessene i omsorgstjenestene raskere. Tjenestekjeden starter ofte med en elektronisk søknad om sosial omsorgstjeneste eller et varsel om behovet, den kan følges av innbyggeren gjennom alle trinn, og ender i et elektronisk varslet vedtak og implementering.

Bidrar pandemien til et digitalt kvantesprang?

Digitalisering har en åpenbar rolle i hvordan vi hjelper innbyggerne og kan potensielt bidra til å rydde av veien ulik praksis, skjevdeling av tjenester, ulikheter mellom innbyggere i en kommune, og ulikheter mellom kommuner. Vi har et potensiale til å øke kvaliteten i tjenestene for alle.

TietoEVRY har erfaring fra mange digitaliseringsprosjekter i det offentlige. Det er fint å se at disse prosjektene virkelig kommer til sin rett og bidrar i en vanskelig tid. Samtidig skal vi, sammen med offentlige aktører jobbe utrettelig med digitalisering for å hjelpe flere.
Dette er tiden for å fange muligheten i utfordringen om å ta kvantespranget – nå!

Les mer om vår Lifecare-løsning for sosiale omsorgstjenester

Contact

Unni Kvisvik

Head of Welfare, Tietoevry Care

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn