noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kløkt og kontekst - innsikt i koronatider

Skrevet av Maria S. Kumle, forretningsutvikler i TietoEVRY

24 april 2020

I disse dager er det ikke å unngå å bli eksponert for tall og statistikk. Nyhetsstrømmen flyter over av tall og prosenter og vi sammenligner! Litt som det passer oss selv eller landet for den saks skyld.  Hvem har egentlig rett? Hjelper tiltakene?

Jeg studerte matematikk sammen med en veldig smart jente som ville bli statistiker. Hun var dyslektiker. Jeg har sjelden sett en person med så god struktur på notater og studiedisiplin. Etter universitetet mistet vi kontakten, men jeg mistenker at hun er en fremragende statistiker i dag. Eller, jeg håper at hun er det, fordi vi trenger at personer med god struktur og disiplin er statistiker og forskere. For hvis det var en ting jeg lærte i studietiden så var det at med statistikk og data kan du vise hva du vil. Bare du er litt kreativ med datagrunnlaget og hvordan spørsmål blir stilt så får du akkurat de svarene du forventer eller vil ha.

I disse dager er det ikke å unngå å bli eksponert for tall og statistikk. Nyhetsstrømmen flyter over av tall og prosenter og vi sammenligner! Litt som det passer oss selv eller landet for den saks skyld.  Hvem har egentlig rett? Hjelper tiltakene?  Dette er spørsmål vi stiller oss selv og i diskusjoner med andre. Det lages apper for å spore Covid - 19 smitte, det lages frivillige smittemistankeregistreringer, media viser grafer i logaritmiske skaler og snakker som om de var lineære.

Jeg tenker på min venninne fra studietiden og grøsser – for vi blander epler med pærer og bruker tall uten sammenheng – og da går det ikke å trekke konklusjoner!

Dette bare illustrerer hvor uhyre viktig det er med data og kontekst. Hvor kommer dataen fra? Hvordan ble den hentet? Hva representerer dataen? Hvor representativt er grunnlaget for det vi prøver å kontroller eller skjønne?

Når vi kommer ut av denne krisen har vi forhåpentlig lært at data er viktig – den er faktisk av og til livsviktig. Og vi har lært at med digitale verktøy kan du gjøre veldig mye med dataene. Vi har også kanskje lært at vi kan gjøre ting veldig kjapt.

Jeg bare lurer på om vi har lært at kontekst er viktig?

Jeg bidrar gjerne med min data, jeg vet jo at mine data allerede svømmer rundt i diverse register her og der, bruk de! Jeg jobber med IT og helsetjenester og jeg vet at jeg også vil komme til å trenge nye tjenester og løsninger. Og jeg ønsker være med på å lage fremtidens løsninger.

Men jeg vill ikke bidra til å lage dårlige løsninger basert på feilaktig grunnlag. Der data brukes uten kontekst. For jeg tror at vi trenger å bli bedre og mer presise. Jeg tror vi må fokusere på forebygging og søke etter de proaktive løsningene i mye større grad enn reaktive og behandlende tjenester. På denne måten kan hver enkelt av oss ta et større ansvar for egen helse.

Den tilliten vårt samfunn er bygget på, gjør at vi har en fantastisk mulighet til å kunne lage gode løsninger hvor vi bruker data med kontekst i samråd med innbyggere, offentlig og privat sektor.  Hvis vi da passer på å lage løsninger som inkluderer og involverer.

Vi må ikke ofre integritet og tillit for raske snarveier til mål. Jeg vil at vi skal være like strukturerte og disiplinerte som min venninne fra studietiden. Da vet jeg at vi med kløkt og kontekst kan lage de tjenestene og løsningene vi trenger – sammen.

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn