noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Startskuddet har gått. Alle vil opp i skyen. Av gode grunner.

Etterspørselen etter skykompetanse kommer ikke til å avta, men at COVID-19 skulle bli triggeren som virkelig synliggjorde behovet hadde de færreste sett for seg.

27 april 2020

I 2018, tok digitaliseringen av for alvor og vi så stadig flere virksomheter planlegge å flytte data og applikasjoner til skyen. Mot slutten av fjoråret åpnet en av våre viktigste partnere, Microsoft, den første skyen på norsk jord og satte standarden for videre satsing og samarbeid. Dette endret mye og vi ser at utfordringen fremover ikke blir å overbevise om viktigheten av skyreisen, men heller om sårbarheten knyttet til knapphet på kompetanse!


3000 skyeksperter monner

I begynnelsen av 2020 ble vi til TietoEVRY med 24 000 kolleger over hele verden, med den enkle visjon om at vi er til for å skape digitale fordeler for både virksomheter og samfunn. Noe av det første vi gjorde i det nye selskapet var å lansere et strategisk samarbeid med Microsoft for å kunne tilby enda flere muligheter og bedre løsninger til alle som skal bruke skytjenester i arbeidet med digitalisering. Farten vi kan oppnå med videre digitalisering er avhengig av tilgang på kompetanse som vi erfarer er et knapphetsgode. Derfor bygger vi nå et team av 3000 Microsoft Azure sertifiserte eksperter med mål om å skape det største og beste læringsmiljøet som er mulig å få til for landets fremste skyeksperter. Det vil monne. Men er samtidig bare starten.
 

Offentlig sky - utviklet og i utvikling, på samme tid

Vi vet hvilke fordeler som følger med det å flytte til skyen. Og mange av våre kunder tar kvantesprang i disse dager og bygger opp egen ekspertise i sine virksomheter. Det er bra og viktig for utviklingen av samfunnet som helhet. Samtidig utvikles skytjenester kontinuerlig og det er krevende å følge med. Dette er en viktig grunn til at vi setter høye ambisjoner om å være både størst og best. Ikke for størrelsen sin skyld, men fordi det skaper en dynamisk og utviklende læringsarena som igjen skaper videre innovasjon og utvikling.  Med 3000 eksperter på Microsoft er det eksempelvis enklere å være trygge på at vi har kunnskap om det meste på fagfeltet.

 

Knapphet på ekspertise og viktigheten av mangfold

Vi i Norge kan lett si oss fornøyd med hvordan vi ser digitaliseringstakten går i samfunnet sammenlignet med mange andre land. Den spesielle tiden vi har bak oss med COVID-19 har bydd på mange oppvåkningsøyeblikk for både virksomheter og oss som individer. Vi er utvilsomt sårbare, som alle andre land, og vi kan bli mye bedre rustet til neste pandemi eller lignende rystelse.

TietoEVRY, som selskap, har den siste tiden opplevd at behovet for skyekspertise er større enn hva som er tilgjengelig av kapasitet. Og vi ser en tiltakende knapphet på ekspertise fremover og som samfunn trenger vi å minske gapet mellom tilbud og etterspørsel. For å lykkes med å bli flere må konsulenthus som oss være gode på å skape arbeidsmiljø med mange ingredienser i seg. Stikkordene er mangfold, interessante arbeidsoppgaver og et lærende og inspirerende arbeidsmiljø.  Vi har heldigvis kommet et godt stykke på denne veien.


Sky er i vinden!

Min oppfordring går til alle lærelystne, om du snart er nyutdannet eller vurderer hva du skal fylle på av kompetanse de neste månedene, det viktigste er at du velger noe og fortsetter å utvikle deg innen det du brenner for, men også at du kanskje vurderer å strekke deg mot noe nytt og uprøvd. Samfunnet og vi er avhengig av dyktige og lærevillige talenter som representerer mangfold, og husk at i årene som kommer er generell teknologikompetanse innen data, analyse og sky virkelig i vinden!


Kåre Nygård
Head of Digital Consulting
TietoEVRY Norge
 
BIO
Kåre Nygård leder et team på 1000 forretningskonsulenter og teknologieksperter i TietoEVRY Norge. Kåre er opptatt av å forenkle hvordan vi forstår samspillet mellom mennesker, arbeidsprosesser og teknologi kan skape verdi og en bedre hverdag for oss alle. Kåre har jobbet med ledelse, dataanalyse og skytjenester i flere år og var i ledelsen i SAS Institute i Norden før han begynte i det som nå er TietoEVRY i 2018.
 
1200x627-English.jpg

 

Kontakt oss

Kåre Nygård

Head of Tietoevry Create Norge

Webinar: Hvordan drive sikker softwareutvikling i skyen?

Webinar

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn