noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Mot en inkluderende digitalisering

2020 ble året vi alltid vil huske, av flere grunner.

17 desember 2020

COVID-19 har satt den globale økonomien på hodet, og smittevernstiltak har lagt betydelige restriksjoner på samfunnet og på hverdagen vår. Samtidig har vi blitt hel-digitale.

Dette ekstraordinære året har digitaliseringen av samfunnet vårt eskalert på mange måter. På vår Capital Markets Day tidligere i år estimerte vi at digitaliseringen har eskalert med så mye som 3 år på grunn av pandemien. Midt i all usikkerheten har ikke bedrifter og organisasjoner stoppet opp. Derimot har de i økende takt gjort omfattende tiltak for å finne digitale løsninger for sine medarbeidere. Dette har gjort nærlingslivet mer konkurransedyktig, det har bidratt til en mer bærekraftig utvikling og vært bra for den nasjonale økonomien. Samtidig har dette unormale året bidratt til å øke den risikoen som alltid følger med en digitaliseringsprosess.

Digitalisering gir jo optimale fordeler for enkeltmennesker, næringsliv og samfunn kun når alle har samme tilgang, og når alle har tillit til de digitale tjenestene. Tilliten til digitale tjenester blir utfordret av faren for brudd på informasjonssikkerheten, og dette er noe som vil kunne føre til mindre bruk og dermed redusert utvikling av tjenestene. Her i de nordiske landene har vi dog stabile samfunn med høy grad av informasjonssikkerhet, noe som er et godt utgansgpunkt for videre digitalisering.

Sosiale skjevheter er en annen utfordring i digitaliseringen av dagens samfunn. Pandemien har pushet oss til å jobbe utenfor kontoret og har påvirket hvordan vi utfører jobben vår, noe som har gjort digitale verktøy til en kritisk faktor for mange bedrifter og organisasjoner. Grunnleggende sosiale tjenester digitaliseres også i økende grad, samtidig som vi lever i et multikulturelt samfunn med stadig flere eldre mennesker. Her har vi alle et ansvar for å sikre at ingen havner utenfor. Når utviklingen skjer i raskt tempo risikerer vi å overse spesielle behov hos brukerne, og det er mer viktig enn noen gang at både tjenesteleverandører og utviklere sørger for tjenester som er bredt tilgjengelige og enkle å bruke, slik at alle blir inkludert i det digitale samfunnet.

Likevel, de enorme mulighetene som finnes i digitalisering overveier farene. Digitalisering spiller en større rolle enn noen gang i møte med de største utfordringene menneskeheten står overfor, i å generere innovasjon og i hverdagen vår. Teknologi gjør at vi kan skape digitale løsninger som hjelper offentlig sektor med å redusere utslipp, for eksempel. Og ny teknologi, som blockchain, IoT, AI og skytjenester muliggjør effektiv bruk av realtidsdata og gir oss muligheter til å redusere energikonsum, optimalisere logistikk og utnytte tilgjengelig kapasitet mer effektivt.

Vi har ikke råd til å snu ryggen til fremgang. Et åpent samarbeid vil øke tilliten til digitale tjenester og til digitalisering, og sørge for - selv om utviklingen skjer i raskt tempo – at ingen havner utenfor.

Kimmo Alkio

CEO, TietoEVRY

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn