noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sikkerhetstrender 2019: Team opp med en partner!

Vi gir deg fem trender innen sikkerhet i 2019 og hva du bør gjøre for å møte sikkerhetskravene.

21 februar 2019

Med det nye året i full sving, er det på tide å se på hva som kan vente oss innen IT-sikkerhet i 2019. Vi har trukket frem noen av de viktigste trendene.

1) Hybrid skyovergang vil øke hastigheten
Vi har snakket om skyen i lang tid nå, men det betyr ikke at emnet er foreldet. Tvert imot, overgangen til et hybrid skymiljø, dvs. IT-miljøer som kombinerer lokale, offentlige og private skyer, er et tema som er mer aktuelt enn noensinne. Denne overgangen vil akselerere, og få sitt fotfeste i markedet raskere enn forventet. Rene skytjenestefordeler (for eksempel serverløs databehandling) kan nå ses tydeligere. Nå som det finnes flere aktører i markedet som er «cloud-natives», vil dette påvirke for hvordan ting gjøres i virksomhetens IT-avdeling.

2) Sikkerhet går fra å være forebygging og respons til å forutsi og forstå
Dette vil gjøre sikkerheten mer proaktiv av natur, men krever også mer fra de involverte personene, prosessene og teknologien. Maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI) i sikkerhet er trender som følger av dette. 

3) GDPR-tolkningene som vil forme hverdagen
GDPR vil fortsette å påvirke hvordan virksomheter behandler personlige data, men nå fra et mer praktisk synspunkt. De første tolkningene i forbindelse med faktiske saker vil begynne å dukke opp og forme landskapet personopplysningene og personvernet hører til i. En potensiell undertrykkelse av dette fra et sikkerhetssynspunkt kan være GDPR-utpressing - data blir stjålet, og en ny måte å utjevne prisingen på er gjennom GDPR-sanksjoner, da de ikke er godt nok definert. Den stipulerte 72-timers varslingstiden vil presse behovet for å ta raske beslutninger og handle raskt i slike tilfeller.

4) Identiteter blir målet for nettkriminelle
Online identiteter spiller en sentral rolle i det digitale samfunnet og økonomien. Som vi så allerede i 2018, fører økt bruk av sårbarhetsvektorer gjennom identitetstyveri til at den mest ettersøkte funksjonaliteten er identitetsstyring. Derfor blir identitetsstyring stadig viktigere. 

5) Maskinlæring og kunstig intelligens går inn i sikkerhetssfæren
Maskinlæring og kunstig intelligens gir nytt potensial for nettverkssikkerhet. Spådommen om at ML og AI vil gjøre sin entre inn i sikkerhetssfæren, betyr at de allerede er brukt i malware. Ett av de første eksemplene på dette er at AI-kompatibel malware allerede har blitt sett i for eksempel Deeplocker.

For å stille sterkt på sikkerhetssiden i 2019, kreves det derfor dette av din virksomhet: Nettverkssikkerhet er så komplisert at en flerdimensjonal og holistisk tilnærming er nødvendig. Tradisjonelle tilnærminger til sikkerhet som kun involverer ett aspekt av virksomheten eller av teknologiene fungerer ikke lenger. Det er nødvendig å forstå operasjonene og industrien, at det eksisterer bred dekning av teknologi, og implementeringserfaring i virksomheten. Dette krever et bredt spekter av sikkerhetskompetanse, og er noe en partner som Tieto kan bidra med på.

Har du spørsmål angående sikkerheten din i 2019? Ta gjerne kontakt og se denne videoen om sikkerhet

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn