noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Pinnekjøtt og lammestek, hvordan data i økosystem gir økt verdi

Skrevet av Unni Kvisvik, Head of Regions, Public Sector

26 november 2019

Som Nordmøring er det ikke vanskelig å skjønne at det er smart å slippe sauene på beite i fjellet om sommeren. De bidrar til å holde landskapet like vakkert som på Tideman og Gudes tid. Sauene kommer tilbake som en bedre versjon av seg selv til glede for alle de som er glade i pinnekjøtt og påskelam. Nå er det på tide å slippe dataene ut på beitet også.

Det burde ikke være vanskelig å skjønne at å slippe dataene fri vil gi oss bedre tjenester og applikasjoner. De åpne økosystem er også fremtiden Gartner Symposium i Barcelona skisserer; monolittenes tid er over. De ti største IT- og applikasjonsselskapene i verden vil, ifølge Gartner, gjøre 90 prosent av sine data tilgjengelige gjennom åpne API’er innen utgangen av 2020.

Men hva betyr dette?

Skal dataene mine på fjellbeite?  Hvordan finner jeg de igjen? Og hvem lager lammesteken?

Økt åpenhet stiller økte krav til sikkerhet. Data må ferdes trygt uten at ulv, bjørn og ørn får tak i dem.

Inntektene må baseres på en åpen markedsplass der vi kan velge de applikasjonene som gir mest verdi. Og muligheten til enkelt å slette applikasjonen når den ikke gir en merverdi, eller bedre løsninger kommer til.

Økt åpenhet driver frem økosystem. Nye tjenester og produkter skapes i mulighetsrommene som åpenhet skaper – det ligger i økosystemets natur.

Økosystem er avhengige av samhandling, og i et velfungerende økosystem vil kun de tilpasningsdyktige løsningene overleve. Fremtidens økosystem er et system i kontinuerlig evolusjon, et system som belønner innovasjon med deltakere fra flere parter.

Det skjer i Finland

Fremtiden har allerede begynt å gjøre seg bemerket; HUS DataLake er et godt eksempel på et økosystem, der Tieto sammen med Helsinki sykehusregion samler pasientinformasjon fra 2,8 millioner innbyggere. Data spredt på ulike system og datalagre flyter inn i en og samme datasjø. Datasjøen er nå utgangspunktet for forskning, innovasjon og utvikling av fremtidens helsetjeneste. Det er utviklet algoritmer for tidlig identifikasjon av sepsis hos premature babyer. En annen gruppe har sett på hvordan AI kan gi raskere diagnose og individualisert behandling til hjerneslagpasienter. Ulike innovatører som bruker samme datasjø for å utvikle nye løsninger som øker kvaliteten i pasientbehandlingen.

Vi ser denne utviklingen fordi monolittene ikke makter å drive innovasjonen alene lenger. De har ikke monopol på alle fremtidens innovative løsninger. I den digitale transformasjonen får vi samhandling.

Et økosystem er en plass for mange organismer, og alle har en rolle å spille. Det vellykkede økosystemet er en fantastisk mulighet for innbyggere og samfunn, til å skape tjenester og løsninger som gjør det mulig å ta egne valg, om hvordan vi arbeider, hvordan vi lever og ikke minst om vår egen helse. Ikke lås dataene dine inn i monolitten, ikke slipp de ut i områder uten vann og mat. Lytt, lær, del, delta! På tvers av industrier, sektorer, aktører og roller.

Endringen er allerede her, Gartner symposiet var en påminnelse om hvor raskt utviklingen går. Vi må alle takle raske skifter, tilpasse oss de forutsetningene økosystemene gir oss.

På sporet

At Tieto er på riktig spor er jeg overbevist om. I 2019 endret vi strategien og hele organisasjonsstrukturen for å fremme samarbeid på tvers og trekke ut synergier og erfaringer fra ulike industrier. Kontorene vi jobber i er bygget om for å motivere til dialog og vi jobber tettere sammen med akademia, helsearbeidere og flere fra helsenæringen i en alt større utstrekning. Vi er med på felleskapet med å legge til rette for å slippe dataene våre på beite, slik at de kan komme tilbake i form av bedre og mer fleksible løsninger for oss og samfunnet.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn