noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kjære Digitaliseringsminister

For offentlig sektor må det etableres gode, felles løsninger og sterkere samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

15 februar 2019

Vi stiller oss i rekken av gratulanter etter at du er utnevnt til Norges første digitaliseringsminister. Det var på høy tid! Og i likhet med andre har vi store forventninger til at du kan sette effektiv og vellykket digitalisering på dagsorden, og dessuten være en god pådriver overfor resten av Regjeringen. Digitalisering er viktig for alle sektorer, og er nødvendig for fortsatt god samfunnsutvikling.

For offentlig sektor må det etableres gode, felles løsninger og sterkere samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Og våre venner i Sopra Steria påpeker at det også kreves orden i eget hus. Vår oppfatning er imidlertid at du har fått en langt bedre start enn hva våre kolleger i Sopra Steria påstår i sitt åpne brev til deg. 

Ikke et system som setter strøm på papir

KMD har gått ut med en anskaffelsesforespørsel på en sak-/arkivløsning. Samtidig har de vært tydelige på at dette ikke skal være et system som setter strøm på papir. Visjonene kom tydelig frem i bakgrunnsmaterialet og handler om effektivisering av arbeidsprosesser, økt datafangst og god utnyttelse av ressurser, gjennom å benytte skytjenester der det er mulig. Denne visjonen gjenspeiles i de konkrete kravene fra KMD, selv om bakgrunnsmaterialet var enda tydeligere. Det er verdt å nevne at KMD ikke tar lett på dette, men stiller krav som utfordrer oss som leverandør på dette området, i større grad enn andre anskaffelser.  Vår påstand er at om du som leverandør sitter på et så gammeldags system som artikkelforfatter beskriver, så vil du ikke kunne vinne denne kontrakten.  

Gi medarbeiderne gode verktøy

Som leverandør og utvikler av standardløsninger er vårt fokus nettopp å lage brukervennlige løsninger som støtter brukerne og gjør de i stand til å gjøre jobben sin mest mulig effektivt, uten innblanding av arkiv. Er det ikke dette som må være målet? Å gi medarbeiderne gode verktøy. Så tar verktøyet seg av arkiveringen. Som leverandør utvikler vi løsninger som leverer akkurat dette. Vår løsning for eByggesak gir byggesaksarbeidere en fagapplikasjon som et verktøy for å gjøre jobben sin, så tar applikasjonen seg av arkiveringen til en arkivkjerne i etterkant. Fokuset for brukeren er på prosessen og de enkelte oppgavene som skal gjennomføres, samtidig som alle oppgaver som kan automatiseres, blir automatisert. Samme løsninger og muligheter er tilstede i sak- og arkivløsningen.  

Arkivforskriften og Noark-standarden åpner opp for at man kan lage digital arbeidsflyt og knytte dette til en arkivkjerne, og det er dette vi har gjort i eksempelet over. Vi har flere konkrete eksempler på kunder som har gjort dette i vår sak- og arkivløsning. Ta for eksempel NVE som har gått fra 2 ukers behandlingstid til 2 minutter. Dette er noe annet enn å sette strøm på papir.  

En standardløsning

Med utgangspunkt i de prosessene som KMD viste til i bakgrunnsmaterialet, har den endelig valgte leverandøren et godt utgangspunkt for å digitalisere, forbedre hverdagen til den enkelte bruker og å hente ut gevinster. En standardløsning som åpner opp for dette, gir det nødvendige mulighetsrommet, uten en fordyrende, spesiallaget løsning. Ved å velge riktig leverandør ved neste korsvei for KMD, er vår påstand at både Sopra Steria, KMD og vi vil få det vi ønsker. Nemlig et mer effektivt og digitalt offentlig Norge. 

Så håper vi at du benytter din plass rundt kongens bord til å fremsnakke effektive digitale løsninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, samordner de offentlig aktørene og fjerner lovverk som hindrer effektiv deling av data. Vi gleder oss til å følge deg tett i tiden fremover!  

Med vennlig hilsen

Simen Myrum, Business Developer, Tieto Norway, Tel: +47 481 86 678, simen.myrum@tieto.com

Bent Phillipps, Head of Products & Strategy, Tieto Norway, Tel: +47 908 54 620, bent.philipps@tieto.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn