noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Innovasjon for klimaet

Vi trenger løsninger som gir raske resultater hvis vi ønsker å bremse den globale oppvarmingen.

12 desember 2019

Presset på selskaper er over alt. Les om vårt samarbeid med Puro i Finland.

Presset for å løse klimaendringer rettes fremfor alt mot selskaper: nesten halvparten av finnene som svarte på en spørreundersøkelse utarbeidet av Climate Circle, mente at næringslivet gjør for lite for å bekjempe klimaendringene.

Tietos utslipp av karbondioksid skyldes forretningsreiser, kontorlokaler og datasentre. Vi bruker allerede grønn elektrisitet i våre datasentre, og vårt hovedkontor i Espoo i Finland, har med sine bærekraftige løsninger oppnådd høyeste nivå av LEED-sertifiseringen.

Etter å ha gjennomført de mange endringene vi hadde på agendaen, er nå vårt primære mål å redusere utslippene av karbondioksid på reiser ved hjelp av ny møteromsteknologi og ved å prioritere transportmidler som ikke bruker fossilt drivstoff.

I første halvdel av 2019 klarte vi å kutte ned CO2-utslippene på forretningsreiser med 1500 tonn, sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Siden det ikke er mulig å slutte med all reisevirksomhet, leter vi etter nye metoder for å fjerne karbondioksid fra atmosfæren.

Mange bekker små

Våren 2019 deltok vi i auksjoner arrangert av Puro (På finsk, bekk), på handel av CO2-sertifikater. Puro er et pilotprosjekt hvor 23 foregangsselskaper i Finland har som mål er å kunne verifisere og sammenligne virksomheters reduksjon av karbondioksid.

Tieto bruker CO2-sertifikatene til å nøytralisere utslippene av karbondioksid i Finland. Målet er å redusere CO2-utslipp på forretningsreiser til mindre enn 800 kg per ansatt per år.

Dette er viktig ettersom Tietos virksomhet er global og kundene er plassert i ulike deler av verden. Det er ikke nok å kun begrense forretningsreiser. Andre tiltak må komme i tillegg for å kunne redusere våre karbondioksidutslipp ytterligere.

Samfunnet og markedet krever tiltak der flere aktører arbeider i fellesskap for klimaet

Markedsmekanismer som Puro tilbyr aktører i ulike sektorer muligheten til, på lang sikt, å fjerne karbondioksid. Samtidig viser nye studier at det kan være store muligheter for nye bedrifter som fokuserer på miljø.

Les for eksempel hva Antti Vihavainen, grunnleggeren av Puro.earth-konseptet, sier om CO2-fjerning fra atmosfæren.

“Puro har en direkte innvirkning på fjerning av karbondioksid fra atmosfæren. I tillegg bidrar vi til å utvide markedet for klimavennlige produkter og utviklingen av materialer som absorberer karbondioksid.

Puros mål er ambisiøse. Når utslippsreduksjoner gjennom EUs kvotesystem er i ferd med å nå 130 millioner tonn karbondioksidekvivalenter per år, vil Puro stimulere virksomheter til å fjerne karbondioksid i samme størrelsesorden innen 2030.

Puro skaper nye nettverk mellom virksomheter og leverandører for å fremme etablering og utvikling av nye økosystemer. Og når selskaper jobber sammen, er det mulig å gjøre store endringer i markedet, samt å opprette og støtte nye, mer bærekraftig forretningsmodeller som bekjemper klimaendringene. Gjennom økosystemstrategier oppnår man en dreining av markedet der nye aktører etableres”

Hovedmålet for bedrifter og andre organisasjoner bør være å redusere de miljømessige konsekvensene av virksomheten. I tillegg må vi aktivt lete etter nye måtertil hvordan vi kan redusere vår innvirkning på miljøet. Gjennom åpen dialog skapes nye samarbeidsformer som kan ha stor innvirkning på klimaet.

 

Kontakt

Kia Haring

Tietoevry alumni

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn