noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fra helsevesenet til IT-bransjen

Valgte å bytte karrierevei.

05 april 2023

Marita Ødegård får brukt sin bakgrunn som i sykepleier i jobben som cllinical application specialist i Tietoevry.

– Jeg gikk medielinjen på videregående, men da tiden kom for å søke høyere utdanning valgte jeg sykepleien. Det hadde nok litt med å gjøre at mange av vennene mine valgte det samme. Dessuten tenkte jeg at det var et trygt yrke, og at man fikk muligheten til å hjelpe folk, forteller Marita.

Etter fullført utdanning begynte hun som sykepleier på kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Her merket hun ganske raskt at hun ikke hadde havnet på rett hylle.

Selv om jobben som sykepleier er utrolig meningsfull fordi du får jobbe med å hjelpe mennesker, merket jeg ganske fort at dette for meg ikke var en jobb jeg kunne stå i resten av livet, forklarer hun.

Master på deltid

Marita begynte derfor etter hvert å tenke på hva annet hun kunne gjøre.

– Jeg hadde jo også vurdert IT da jeg til slutt bestemte meg for å begynne på sykepleien, og nå begynte jeg på nytt å tenke på om det var et riktigere valg for meg. Som sykepleier så jeg dessuten at mange av prosessene våre var utdaterte og tungvinte. Det hadde jeg lyst å gjøre noe med.

Så da hun kom over en master i helseinformatikk ved NTNU var valget enkelt.

– Jeg tenkte at dette var midt i blinken. Her kunne jeg få kombinert den interessen jeg lenge hadde hatt for IT og teknologi med den erfaringen jeg hadde fått som sykepleier.

Mastergraden ble tatt på deltid, og Marita innrømmer at det tidvis var krevende.

– Det ble mange sene kvelder og en god del helgearbeid, men det var virkelig verdt det!

Trives

Marita kan allerede se tilbake på over tre år i Tietoevry, og forteller at hun er svært godt fornøyd med karrierebyttet.

– Jeg stortrives og er veldig glad for at jeg tok spranget og faktisk byttet karrierevei. I Tietoevry får jeg være med å forme fremtidens helsevesen. Det synes jeg er utrolig spennende.

Og selv om Marita har forlatt sykepleieryrket, får hun brukt erfaringene derfra i arbeidshverdagen som teknolog.

– Jeg jobber med tjenester for helsevesenet, og der har jeg jo selv stått i førstelinja. Det har vært flere situasjoner hvor jeg har forklart til kollegaer hvorfor en løsning som kanskje ser fin ut på papiret ikke fungerer for sykepleierne som faktisk skal bruke den.

Mangfold

Marita er dessuten opptatt av IT-bransjen trenger mer mangfold, og er blant dem du kan møte på Tietoevrys stand på årets SHE-konferanse.

– Vi jobber jo med å utvikle teknologi som skal brukes av hele samfunnet. Da er det viktig at de som utvikler denne teknologien gjenspeiler det mangfoldet som finnes i befolkningen, sier hun engasjert.

Tietoevry har som mål ha 50% kvinnelige ansatte innen 2030. Marita mener det er viktig.

– Jeg er veldig glad for at jeg jobber i et selskap som har satt seg et så ambisiøst mål. Det gir retning og fokus til mangfolds- og likestillingsarbeidet vårt, avslutter hun.

Les mer om planene våre for SHE-konferansen her

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn