noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kan jeg bli min egen helsesjef?

Ofte er informasjonen vi trenger, kun et tastetrykk unna. Hvorfor får vi ikke det til med våre helsedata?

24 november 2022

Bankkunder betjener i stor grad banken selv. Hva kan helsevesenet lære av digitaliseringsreisen til bankene? spør Tietoevry Care i en paneldebatt på årets EHiN.

– Har du logget inn i nettbanken den siste uken?

Hans Jacob Moe fra Tietoevry Care sparker i gang paneldebatten på årets EHiN-konferanse med å stille et spørsmål til salen. Alle rekker opp hånden bekreftende.

– Hvor mange har logget seg inn på Helse Norge den siste uken?

Kun et par hender løftes, og da Moe spør om det fungerte, kommer et rungende «Nei».

Det er tydelig at helsesektoren har et stort forbedringspotensial, men hvordan kommer vi dit at innbyggere kan være sine egne helsesjefer? Og kan ny teknologi og deling av helsedata tette gapet mellom knappheten på helsepersonell samtidig som innbyggerne får en bedre hverdag?

Dette skulle panelet diskutere i en fullsatt sal med representanter fra Direktoratet fra e-helse, Helse- og omsorgsdepartementet, Bits, Helseplattformen, Oslo kommune og Pancreaskreft Nettverk Norge.

 

Panelet på scenen på EHiN.

PÅDRIVER: Tietoevry Care er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud og inviterte til debatt om hvorfor vi får være vår egen banksjef, men ikke helsesjef. Foto: Tietoevry Care/ Caroline Nygaard

 

Må bli best på integrasjoner

– Da mannen min ble diagnostisert med bukspyttkjertelkreft, ble vi smertelig klar over at dataflyten mellom helseinstansene ikke var til å stole på. For eksempel forsvant en post-it-lapp med en viktig beskjed på vei til nye spesialister. Den manglende beskjeden førte til at mannen min måtte gjenopplives, forteller Charlotte Borge-Andersen, daglig leder i Pancreaskreft Nettverk Norge.

Etter hennes følelsesladede innledning forklarer Eivind Gjemdal, daglig leder i Bits, hva han mener suksessfaktoren til bankbransjen er – og hva helsesektoren må jobbe med for å oppnå lignende digitalisering.

– Det er ikke tilfeldig at du kan betale for en kaffe med hvilken som helst bank, uansett hvilken betalingsautomat kaféen har. Vi har sikret en trygg infrastruktur og god samhandling på tvers av bankene, sier han.

Han mener at helsesektoren må bli bedre på standardisering og til å dele informasjon.

– Jeg har ikke tro på at det er mulig å standardisere ned til et system. Dere må heller bli best i klassen på integrasjon mellom ulike løsninger, sier han.

Bits er bank- og finansnærings infrastrukturselskap, og sikrer effektiv betalingsformidling i Norge. Som daglig leder i Bits og styremedlem i Sykehuspartner og Helse Vest IKT er Gjemdal en viktig ressurs når helsesektoren skal gjennom en digitaliseringsprosess.

– De tydelige policyene som bankene har for å sikre personvernet og etterlevelse av regelverket har vært avgjørende for at de har kommet så langt. Og det kan helsesektoren lære av, mener Lucie Aunan, direktør for divisjon samhandling i Direktoratet for e-helse.

 

Charlotte Borge-Andersen fra Pancreaskreft Nettverk Norge innleder paneldebatten på EHiN.

VIL VÆRE EGEN HELSESJEF: – Hvordan kan vi som samfunn ikke tillate innbyggerne å være egne helsesjefer? Det finner jeg meg ikke i på vegne av alle som er nært på alvorlig sykdom, sier Borge-Andersen fra Pancreaskreft Nettverk Norge. Foto: Tietoevry Care/ Caroline Nygaard

 

Cathrine Marie Lofthus, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, er enig med Gjemdal om standardisering og integrering. Hun understreker også at tillit er viktig. Pasienter og pårørende må ha tillit til at deres sensitive opplysninger ikke deles uten god grunn.

thevet sitat «Tiden er inne for å ta en tydeligere styring av moderniseringen av helsevesenet. Til nå har det vært ulike prosjekter her og der, nå må vi samle kreftene og finne ut hvordan vi best kan jobbe sammen.» – Cathrine Marie Lofthus, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Farvel til post-it-lapper

– En viktig lærdom helsesektoren bør ta fra bankbransjen, er å ikke separere tjenester og IT-kompetanse. Vi skal ikke bli et teknologiselskap, men vi må ta mer kontroll, sier Liv Oftedal Rossow, områdeleder helsedata i Oslo kommune.

– Vi har ikke som ambisjon at pasienter og pårørende skal bli like selvbetjente som bankkunder, men vi må sikre at post-it-lappen med livsviktig informasjon ikke forsvinner. Det skal ikke være nødvendig å bruke post-it-lapper i det hele tatt, sier hun.

Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen, forteller at et av målene med den kommende Helseplattformen er nettopp at post-it-lappene forsvinner helt fra pasientreisen.

 

Christer Mjåset fra Helseplattformen har ordet i paneldebatten på EHiN.

SØMLØS PASIENTREISE: – Informasjonen skal og bør følge pasientene automatisk, sier Christer Mjåset fra Helseplattformen. Foto: Tietoevry Care/ Caroline Nygaard

 

Legene må endre rutinene sine

Lucie Aunan fra Direktoratet for e-helse peker på at innbyggere i dag har innsyn i journalenes sine. Disse inneholder informasjon skrevet av leger for leger, slik at det blir presist når det deles mellom helsepersonell.

– I fremtiden vil mye informasjon lagres strukturert, det vil si som kode og ikke fritekst. Det gir oss muligheten til å presentere innhold forskjellig for ulike grupper, for eksempel latinske uttrykk til legene, men norske formuleringer til pasientene, sier Mjåset.

Men har leger faktisk tid til å både skrive latin til en kollega og en «oversatt» oppsummering til pasienten, slik alternativet er?

– Vi må være forsiktige med hvordan vi bruker tiden til helsepersonellet. I fremtiden kommer vi til å mangle viktig kompetanse, og vi må derfor unngå løsninger der helsepersonellet bruker mer tid enn før. Vi må jobbe tverrfaglig for å få til det, sier Cathrine Marie Lofthus fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Cathrine Lofthus fra Helse- og omsorgsdepartementet kommer innleder paneldebatten på EHiN.

TENKER INTERNASJONALT: – Ingen ønsker et helsevesen som baserer seg på papir, men vi må huske på personvernet og andre lovgivninger. Det vil komme flere EU-direktiver som vil hjelpe helsesektoren på veien til digitalisering, sier Cathrine Marie Lofthus fra Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Tietoevry Care/ Caroline Nygaard

 

– Jeg er utålmodig

Charlotte Borge-Andersen sier at det oppleves vel så viktig å forstå sine helsedata som at legene forstår helsesituasjonen hennes og har all informasjon tilgjengelig.

– Jeg er utålmodig. Helsesektoren må slutte å snakke så mye om de som er digitalt utenforstående, og heller jobbe med å bli best i verden på å utnytte helsedata, sier hun.

Cathrine Marie Lofthus fra Helse- og omsorgsdepartementet støtter henne i dette.

– Vi må slutte å tenke at en løsning må være perfekt for at vi skal ta den i bruk, sier Lofthus.

På hvilket tidspunkt helsevesenet kan gå fra papir til en hverdag der informasjon deles digitalt mellom helseinstanser, gjenstår å se. Heldigvis er det flere løsninger under utvikling og utprøving som sikrer at informasjonen følger pasienten. For eksempel Pasientens legemiddelliste, Pasientens prøvesvar og deling av journaldokumenter.

 

Moderator Hans Jacob Moe under EHiN paneldebatt

VELLYKKET DEBATT: – Av erfaring kan vi satse på at utviklingen av helsesektoren vil gå i rakettfart fremover, avslutter moderator Hans Jacob Moe til latter fra den fullsatte salen. Foto: Tietoevry Care/ Caroline Nygaard

 

Tietoevry Care moderniserer helse- og omsorgssektoren med modulær, åpen og interoperativ teknologi.

Bli bedre kjent med Tietoevry Care

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn