noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

52 Eika-banker med mer enn 750.000 kunder har byttet bankplattform

CEO Klaus Andersen i Tietoevry Banking er stolt av at storprosjektet har landet på tidplan.

06 november 2023

– Jeg er mest stolt av at vi har klart å gjennomføre et så stort og komplekst prosjekt på avtalt tid, og at det samtidig har hatt minimalt med innvirkning på bankkundene underveis, sier CEO Klaus Andersen i Tietoevry Banking.

Ett av de største migreringsprosjektene i norsk bankindustri noensinne er nå fullført – helgen 22-24 oktober ble siste gruppe med Eika-banker migrert. Det betyr at alle Eika-bankene, over 50 i tallet, er flyttet til Tietoevrys bankplattform hvor de nå får tilgang til markedsledende løsninger for kjernebank- og betalingsløsninger, korttjenester og digitale kanaler. Samtlige banker ble migrert gjennom 8 puljer fra mai 2022 til oktober 2023.

– Jeg vil ønske alle Eika-bankene velkommen til Tietoevry Banking. Bankkundene stiller stadig større forventninger til digitale løsninger og tjenester. Eika bankene får nå løsninger med høy kvalitet som ivaretar compliance og sikkerhet, og ikke minst tilgang til nye innovative tjenester som styrker Eika Alliansens langsiktige konkurransekraft, sier CEO Klaus Andersen i Tietoevry Banking.

 

Grundig forarbeid – solid gjennomføring

Fra Tietoevry har 250 til 400 medarbeidere vært involvert i de ulike fasene av prosjektet. Fra Eika sentralt og bankene har ca 300 personer vært involvert, foruten en rekke 3.partsleverandører i den norske bankinfrastrukturen.

– Jeg vil takke alle involvert for den store innsaten som har bidratt til denne vellykkede migreringen, sier Andersen.

Ledelsen for migreringsprogrammet i Tietoevry Banking ved Kristen Christensen og Marianne Storsul, poengterer flere viktige suksessfaktorer:

– Det ble etablert et godt fundament for prosjektet med standard rammeverk og kjøreplaner. Videre har det vært god samhandling med tydelige roller, effektive møteplasser og klare rapporteringsstrukturer sier de, og legger til at det har vært en entydig “VI kultur” gjennom hele prosjektet og god forankring med toppledelsen i selskapene.

I et slik prosjekt er det viktig med strukturerte prosesser for læring underveis. Etter hver migreringshelg identifiserte vi sammen forbedringspunkter som ble implementert til neste runde, noe vi tydelig kunne se effekten av.

Den første migreringen handlet om én bank, mens i de siste rundene var det en rigg med opptil ti banker. Likevel gikk innkonverteringen raskere enn den første helgen. .

– Vi startet med Eika Kredittbank (EKB) som skal ha en spesiell takk for at de var først ute. Det var mye som skulle gjøres for første gang, og EKB var en veldig god samarbeidspartner i denne perioden. Vi vil også fremheve pilotbankene, Skue, Grue og Odal Sparebank. De var foregangsbanker i september 2022, og ga et viktig grunnlag for de neste puljene.

Eika har fungert som en god sparringspartner gjennom hele migreringen. Grundig testing og kvalitetssikring har hatt mye å si, men samtidig evnen å ta raske beslutninger for å holde det krevende tidsskjemaet. En annen viktig suksessfaktor er at Eika Gruppen har holdt i detaljplanleggingen og kommunikasjonen utad til alle bankene i alliansen på en eksemplarisk måte.

– Det har vært en veldig spennende reise og programledelsen poengterer at dette har vært et teamarbeid med mange deltagere i og utenfor Tietoevry og alle fortjener stor ros for lagånd og solid gjennomføringsevne, sier Christensen og Storsul.

Selv om det store Eika-prosjektet er ved veis ende, vil kunnskapen og lærdommen fra migreringsprosjektet leve videre i Tietoevry Banking. Det er flere store prosjekter på trappene hvor erfaringene vil komme godt med.

 

Eika project team fin.jpeg

Programledelsen Kristen Christensen, Ståle Bie og Marianne Storsul poengterer at det har vært en entydig “VI kultur” gjennom hele prosjektet og god forankring med toppledelsen i selskapene.

 

God kvalitet på store mengder data

Gjennom migreringen er det konvertert store mengder data. Totalt 1,9 millioner konti er migrert med 2,8 milliarder transaksjoner samt 250 millioner dokumenter.

Konserndirektør IT i Eika Gruppen, Steinar Simonsen, uttalte til FinansWatch tidligere i år:

– Vi begynner å få god rutine på overføringene etter hvert. Bankene tar det på alvor og sørger for god kvalitet på dataene og at alt er på plass. Det gjør at prosessen stadig går raskere.

Simonsen påpeker at standardiseringen av Eika-bankene de siste årene også har vært med på å strømlinjeforme prosessen.

 

Strategisk verdi for Eika

– Avtalen med Tietoevry Banking vil styrke Eika-bankenes langsiktige konkurransekraft gjennom betydelig kostnadseffektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet. Dette vil forsterke våre muligheter til å fortsatt være en positiv drivkraft for vekst og utvikling for våre kunder, våre ansatte og våre lokalsamfunn, uttalte styreleder i Eika og adm banksjef i Skue Sparebank, Hans Kristian Glesne, i anledning kontraktsigneringen i desember 2020.

Avtalen gjelder med virkning fra 18.12 2020 og løper med fem år fra alle Eika-bankene har migrert til Tietoevry med mulighet for forlengelse med ytterligere fire år.

Tietoevrys bankløsninger leveres som komponenter basert på industristandarder forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry Architecture Network). Moderne arkitektur og standarder sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav. Løsningene kan leveres som SaaS-tjenester fra Tietoevry, eller som komponenter installert hos banken.

Contact

Klaus Andersen

CEO, Tietoevry Banking

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn