noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Nasjonale skyløsninger viktigere enn noen gang

En spent geopolitisk situasjon gjør nasjonale skyløsninger viktigere enn gang.

25 mai 2023

I dagens usikre geopolitiske situasjon er det avgjørende at vi har kontroll på dataene våre. Særlig gjelder dette data som ikke må komme på avveie. Tidligere denne måneden ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefaler en nasjonal skyløsning. Forslaget deres innebærer at staten skal eie og drifte en egen skyløsning på norsk jord. NSM ønsker også en strengere regulering.

– Fordelen med en nasjonal skyløsning er at den gir tilgang til dataene dine i samsvar med lokale lover og forskrifter. På denne måten ivaretas den digitale suvereniteten, og man legger til rette for datadeling på en trygg og sikker måte, sier Evi Seljevoll i Tietoevry Tech Services.

- Vi står midt i en usikker tid med store geopolitiske spenninger og en kraftig økning av cyberangrep. Da må vi ha kontroll på dataene våre, vite hvor de er lagret og hvem som har tilgang på dem, fortsetter hun.

I takt med de nye utfordringene har det vokst fram en større bevissthet rundt digital suverenitet. Digital suverenitet sikrer at all data inkludert metadata forblir på lokalregulert jord, samtidig som utenlandsk datatilgang forhindres.

Evi Seljevoll i Tietoevry Tech Services.

Men hvilke data bør plasseres hvor? Skiftende regler både nasjonalt og fra EU har skapt usikkerhet. Tilnærminger til datalagring blant ulike aktører er også sprikende – noen ønsker å ha alt av data i Norge, andre velger offentlige skyløsninger uten å vie like mye oppmerksomhet til risikoen.

Ifølge Stein-Tore Lysvold i Tietoevry Tech Services er det hovedsakelig to typer kunder til skyløsninger: de som kjøper applikasjoner og de som forvalter og utvikler egne applikasjoner.

− De som driver egen applikasjonsutvikling ønsker nyskaping og en høy endringstakt, og ser fordeler med offentlige skyløsninger. Men for de som sitter på en aldrende infrastruktur som må bygges om, kan det være vanskelig å velge riktig løsning som tar hensyn til både den tradisjonelle delen av selskapet og utviklingsdelen.

Stein-Tore Lysvold i Tietoevry Tech Services

Det er også ulike regulatoriske krav å forholde seg til for ulike virksomheter. Offentlige aktører har andre rammevilkår og målsetninger enn private. Derfor trengs det alternativer til de internasjonale skytjenesteleverandørene

Uheldig avhengighetsforhold

I dag bruker ca. 70 prosent av de statlige virksomhetene skytjenester, de fleste av dem er offentlige skytjenester levert av Microsoft, Amazon og Google. Konsekvensen over tid av at stadig flere offentlige virksomheter legger sine løsninger over i skyen, er at mange tjenester leveres fra utlandet. Dermed blir staten stående i et avhengighetsforhold til utenlandske aktører. Det kan svekke Norges nasjonale beredskapsevne, mener NSM.

− En lukket nasjonal skytjeneste for statsforvaltningen, som utvikles og driftes i datasentre plassert på norsk jord av personell i Norge, vil kunne bidra til å redusere avhengigheter til utenlandske skytjenesteleverandører og øke graden av nasjonal kontroll, poengterer de.

– Dette synes vi er en spennende tanke. I arbeidet med en slik løsning vil vi ha mye kompetanse å bidra med, sier Seljevoll.

EU jobber også med nye suverenitetskrav for skytjenester, som vil være med å definere hvilke krav som må oppfylles for å ta vare på nasjonal sikkerhet og suverenitet. Offentlige data som helsedata, finansdata og informasjon om innbyggere og infrastruktur er blant dataene regjeringen anser som spesielt viktig å ha nasjonal kontroll på.

– Man må ta stilling til behovet for ulike sikkerhetsnivåer og samtidig sørge for smidig tilgang på tjenester. Det trengs løsninger som ivaretar både sikkerhet og funksjonalitet, understreker Lysvold.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn