noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Migrering av Eika Alliansen går for fullt

Vi i Tietoevry Banking er stolte over å kunne ønske Åfjord, Bjugn, Melhus, Haltdalen, Hjelmeland og Jæren Sparebank velkommen til oss.

22 november 2022

I løpet av helgen 18. – 20. november ble disse seks bankene i Eika Alliansen, sammen med tilhørende portefølje fra Eika Boligkreditt, migrert til vår plattform.

Dette er en stor teknologisk flytt som totalt omfattet 160.000 kunder og 250.000 bankkonti – alt med et minimum av påvirkning på kundene.

Tietoevry Banking sikrer at Eika-bankene får digitale løsninger med høy kvalitet som ivaretar compliance og sikkerhet, og samtidig gir Eika bankene innovative og fremtidsrettede bankløsninger.

«Vi har nådd en viktig milepæl denne helgen. Dette hadde ikke vært mulig uten et dedikert team av kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som har gjort grundige forberedelser, og som virkelig leverer på høyt nivå når det gjelder», sier Camilla Sorknes, leder for forretningsområdet Essentials i Tietoevry Banking.

Camilla Sorknes _press 2 TRYKK.jpg

Grundig forberedelser ligger bak

I mai i år ble Eika Kreditbank migrert, i september ble Skue, Grue og Odal Sparebank flyttet over på vår bankplattform, og denne helgen ble altså ytterligere seks banker migrert. Migrering av de gjenværende bankene i Eika alliansen skjer steg for steg frem til oktober 2023.

«Vårt mål er at migreringen skal skje med minimal innvirkning på kundene. Derfor har vi utviklet en governance-modell mellom Tietoevry Banking og Eika alliansen som sikrer effektiv samhandling og tydelige kommandolinjer. Hele teamet følger en fastlagt metodikk, og med en detaljert kjøreplan time for time kom vi gjennom helgen i henhold til plan», forteller Camilla Sorknes.

Migreringen omfatter alle sentrale prosesser i en bank, herunder kjernebank, kort- og betaling, kanalsystemer, låneprosesser, programvare for overvåkning av pengestrømmer for å hindre hvitvasking og svindel, samt sikre operasjonell stabilitet på kritiske tjenester døgnet rundt.

Omlag 200 personer i Tietoevry Banking og nærmere 100 i Eika Alliansen har vært involvert i migreringene så langt.

«Det er mange faglige team med dyktige medarbeidere som har jobbet systematisk med å planlegge og gjennomføre migreringen. En slik kompleks oppgave krever dyp innsikt i teknologi, men like viktig er kunnskapen om hvordan en bank fungerer», sier Camilla Sorknes og trekker frem et eksempel:

«Nøkkelen til suksess med planleggingen er at vi har grundig dokumentasjon. Vi beskriver aktiviteter så godt at en annen person innen samme fagområde kan overta og gjennomføre migreringen. Vi har på forhånd kartlagt alle aktiviteter med grensesnitt mot prosjekter i Eika, Tietoevry Banking og tredjeparter. Alle aktiviteter markeres med et felles kodeverk og gjennomgås med migreringsledelse og prosjekter som har avhengigheter», sier Camilla Sorknes.

 

Lagspill og god lagånd

Bankene i Eika Alliansen leverer et bredt spekter av bank- og forsikringsprodukter til om lag 700 000 kunder i det norske markedet. Eikas visjon er å styrke lokalbanken gjennom å være Norges mest attraktive partner for selvstendige banker.

Denne avtalen vil bidra til å styrke Eika Alliansens konkurranseevne, og lokalbankene får kundesentriske løsninger som forsterker deres nærhet og relevans til sine kunder. Tietoevrys ambisjon som ledende i det nordiske markedet er å bistå Eika-bankene slik at de kan utnytte mulighetene som ligger i en åpen, modulær og skalerbar bankprogramvare, med tjenester og tilkoblede økosystemer.

«Det er ikke hver dag man får mulighet til å være med på et så spennende og krevende teknologiprosjekt. Dyktige og engasjerte medarbeidere har vært avgjørende for at vi har lykkes så langt, og det blir også viktig for å fullføre arbeidet. Vi er imponert over den høye kompetansen hos alle involverte fra Eika, men også den lagånden som er skapt gjennom dette prosjektet», sier Camilla Sorknes.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn