noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevrys nordiske energistudie fremhever økosystemenes rolle i å bygge nullkarbonsamfunn

10 mai 2022

Digitalisering og tett samarbeid med kunder i økosystemer utgjør nøkkelen til å bygge et bærekraftig nullkarbon-energimarked. Skybaserte løsninger spiller en sentral rolle for å kunne muliggjøre en raskere utvikling og samarbeid. Samtidig diskuteres sikkerheten til offentlige skybaserte systemer fortsatt i Norden. Disse punktene utgjør kjernen av resultatene i Tietoevrys seneste nordiske energistudie.

Tietoevrys nordiske energistudie som ble gjennomført for andre gang, undersøker trender, utfordringer og fokusområder for den nordiske energibransjen. Til sammen 113 beslutningstakere og representanter fra toppledere deltok i studien som var en oppfølging av den tidligere studien i 2018.

«Studien utpeker tydelig fire sammenhengende fenomener. Hele industrien må avkarboniseres, noe som krever digitalisering. Forbedret kundeopplevelse og myndiggjøring er nødvendig for å administrere og kontrollere energiressurser. Økosystemer må være på plass for å administrere hele energiverdikjeden. Samtidig må sikkerhetshensyn besvares», understreker Jyri Kivinen, VP, Head of Energy & Utilities ved Tietoevry Industry.

Mot nullkarbonmarked

Å bli kvitt fossilt brennstoff er alles oppgave - nå viktigere enn noensinne. Bærekraft og et nullkarbonmarked er den nordiske fremtiden. EU-taksonomi og lokale reguleringsmodeller er knyttet til grønne energimål. Dette anses å ha både fordeler og ulemper, noe som gjør det interessant, men komplisert å forutsi effektene.

Digitalisering akselererer bærekrafts utviklingen

«Det blir ikke grønt skifte uten digitalisering» blir det ofte sagt. Den primære måten bedrifter for øyeblikket tilpasser seg markedsendringer på er gjennom investering i IT- og OT-teknologi. Digitalisering har en sterk effekt på bedrifters strategier og investeringer.

Kunden er i førersetet og økosystemer er viktigere enn noen gang

I følge studien er kundefokus en kjernesak. Energiaktører samarbeider med kunder og investerer i å myndiggjøre kunder. I løpet av de neste årene vil energiforbruket måtte overvåkes og styres tettere for å forutsi mixen av energi som brukes og mengden fornybar energi som genereres. Alt dette til fordel for kraftselskapenes risikostyring og for netteiernes strømstyring og reduserte nettinvesteringer.

Samtidig blir økosystemenes rolle viktigere enn noen gang. Samarbeid mellom interessenter er uunngåelig for å kontrollere, styre og oppnå systemisk innsikt. Samarbeid tjener og fremtidssikrer bedrifter i et flytende marked der det forventes å skje konsolideringer og en mulig nedgang i antall relevante aktører, spesielt innen kraftomsetning.

Offentlig eller privat sky?

Skyadapsjon har blitt aktuelt når man øker nivået på digitalisering og samarbeid i verdikjeden. Skyløsninger gir flere fordeler i hastigheten på utvikling og distribusjon, deling av data for samarbeid og muliggjør en økosystem-måte å jobbe på. Sikkerhet er en forståelig bekymring. Hvor sikker den offentlige skyen er diskuteres fortsatt, spesielt i Sverige. Tilbøyeligheten til å bruke skyløsninger øker imidlertid, med avanserte sikkerhetsløsninger tilgjengelig.

For ytterligere informasjon:

Matti Seppänen, Head of Sales and Marketing, Energy & Utilities
Tietoevry Industry
matti.seppanen@tietoevry.com
tlf +358 400 422 556

Last ned sammendraget av undersøkelsen her

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre kunder for å utvikle digitale fremtider hvor virksomheter, samfunn og mennesker kan vokse.

Våre 24 000 eksperter globalt er spesialisert innen sky, data og programvare, og betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tietoevrys årlige omsetning er på rundt 3 MRD Euro og selskapet er børsnotert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm, i tillegg til Oslo Børs. www.tietoevry.com

 

For mer informasjon

Matti Seppänen

Head of Sales and Marketing, Energy & Utilities, Tietoevry Industry

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn