noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry Connect fortsetter transformasjonen til skytjenester for å styrke konkurranseevnen og å forbedre lønnsomheten

17 februar 2022

Tietoevry Connect fortsetter transformasjonen til skytjenester for å styrke konkurranseevnen og å forbedre lønnsomheten. På bakgrunn av dette har man initiert konsultasjoner med fagforeningene i Sverige, Finland og Norge.

Skifte i IT-markedet akselererer med lavere etterspørsel etter tradisjonelle infrastrukturtjenester, drevet av vekst i multi-cloud (offentlig-private) og skytransformasjon. En katalysator for denne utviklingen er automatiseringen som igjen er en nøkkeldriver for effektivitet og økt bruk av skytjenester.

For å styrke konkurranseevnen og muliggjøre videre investeringer knyttet til multiskytjenester, må Tietoevry Connect – en av konsernets seks nye ende-til-ende-virksomheter (tidligere Cloud & Infra) - tilpasse kostnadsstrukturen til lavere volum innen tradisjonelle infrastrukturtjenester. Derfor er det igangsatt et spareprogram med sikte på å redusere kostnadene med 50 millioner euro årlige. Sparetiltakene skal redusere kostnadene knyttet til eksterne innkjøp, underleverandører samt personell.

Besparelser knyttet til personalkostnader innebærer å justere kapasiteten innen tradisjonelle infrastrukturtjenester, herunder redusere administrative roller, øke automatiseringen og ytterligere utnytte den globale leveransemodellen. Derfor innleder vi i dag dialog med fagforeningene i de nordiske landene, med en estimert reduksjon på opptil 600 stillinger totalt, hvorav opptil 250 i Sverige, opptil 190 i Norge og opptil 160 stillinger i Finland. Dialogen med fagforeningene og den videre prosessen gjennomføres i henhold til lovgivningen og praksis i hvert enkelt land, og potensielle tiltak forventes avsluttet innen utgangen av 2022.

Tietoevry vil gjøre sitt ytterste for å støtte de berørte ansatte gjennom denne fasen. Regelmessig kommunikasjon underveis i prosessen, opplærings- og kompetanseutvikling samt muligheter for intern mobilitet vil fremmes på tvers av selskapet.

"Kunder flytter investeringene sine mot skybaserte tjenester med økt hastighet, og samtidig reduseres etterspørselen etter tradisjonelle infrastrukturtjenester. Vi må tilpasse oss disse endringene og tilpasse kostnadsstrukturen vår til dette volumskiftet. Disse tiltakene er aldri enkle når det har innvirkning på våre medarbeidere. Vi vil gjøre vårt beste for å støtte de berørte ansatte og minimere innvirkningen på dem, sier Johan Torstensson, administrerende direktør i Tietoevry Connect.

De annonserte tiltakene muliggjør ytterligere investeringer i multiskytjenester som driver Tietoevry Connects konkurranseevne og fremtidige vekst – og fremmer grunnlaget som ble satt under integrasjonen mot en enhetlig skybasert tjenesteportefølje og strømlinjeformet drift.

 

Pressekontakt:
Tietoevry Communications, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn