noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Felles kommunal journal går nå inn i en ny fase

Bedre samhandling, raskere innovasjon og økte muligheter for gjenbruk av data i helse- og omsorgsektoren.

17 juni 2021

Den 15. juni startet den formelle leverandørdialogen rundt Felles kommunal journal (FKJ). Det var stor interesse og god deltagelse fra leverandørindustrien med over 100 deltakere. TietoEVRY var godt representert, og vi har allerede tidligere i år kommet med innspill til FKJ-prosjektgruppen ledet av Harald Hjelde fra Bærum kommune.

Tietoevry vil i løpet av andre halvår fortsatt bidra aktivt i dialogen for at FKJ skal bli en god løsning som gir innbyggerne bedre helsetjenester og de ansatte i sektoren en enklere hverdag. Vårt hovedfokus vil være på hvordan prosjektet bør søke å understøtte bedre samhandling, raskere innovasjon og økte muligheter for gjenbruk av data i helse- og omsorgsektoren. FKJ sitt beskrevne utkast til løsning og gjennomføringsstrategi stemmer godt overens med TietoEVRY sine egne målbilder om en åpen, plattformbasert løsningsportefølje for helse og omsorg - der kundene har reell frihet til å velge de delelementene som passer best.

FKJ vil gjennomføre videre involverings- og forankringsaktiviteter mot ulike interessentgrupperinger fram mot sommeren 2022.

Felles journal.PNG

Interessen var stor og mange deltok på møtet om Felles kommunal journal.

Kontakt meg gjerne!

Nino Lo Cascio

Strategic Sales & Business Development

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn