noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EU foreslår nye regulatoriske krav for Kunstig Intelligens som vil få stor konsekvens for Norge

Kunstig intelligens kan være løsningen på noen av de største utfordringene vi står overfor. Samtidig er det all grunn til å diskutere de mindre positive effektene av teknologien.

28 mai 2021

EU har lansert et forslag til regulering i bruken av Kunstig Intelligens (KI) som skal gjelde for alle aktører som opererer innen den europeiske unionen. EU prøver å finne en "tredje måte" på KI-regulering, mellom det frie markedet som USA står for, og det autoritære Kina på den andre siden. Kunstig Intelligens er sett på som et paradigmeskifte i digitaliseringen og denne teknologien vil ha store konsekvenser for vårt velferdssamfunn.

Det er ventet at Norge vil etterleve det nye regelverket som ansees å få like stor innvirkning som regelverket for GDPR. Derfor blir dette regulatoriske forslaget en av de viktigste samfunns- og teknologidebattene i tiden fremover.

I dette webinaret setter vi søkelys på det nye regelverket og diskuterer hva dette vil bety for offentlig sektor i Norge. Link til webinar her:

Noen hovedpunkter i forslaget fra EU:

  • KI-systemer som brukes til å manipulere menneskelig atferd vil bli forbudt i EU. Det samme gjelder KI-systemer som utnytter informasjon om enkeltpersoner eller grupper av individer til å definere en sosial poengsum eller for vilkårlig overvåking. Eksempler på dette er rekrutteringsalgoritmer og de systemene som vurderer individets risikovurdering eller kredittverdighet.
  • Eksterne biometriske identifikasjonssystemer som brukes på offentlige steder, som ansiktsgjenkjenning, vil trenge spesiell autorisasjon fra myndighetene.
  • KI-applikasjoner som anses å være 'høyrisiko' må gjennomgå inspeksjoner før distribusjon for å sikre at systemene blir trent på upartiske datasett, på en sporbar måte og med menneskelig tilsyn.
  • Høyrisiko-KI vil vedrøre systemer som kan true folks sikkerhet, liv eller grunnleggende rettigheter, samt EUs demokratiske prosesser - for eksempel selvkjørende biler og fjernoperasjoner.
  • Noen selskaper vil få lov til å foreta vurderinger selv, mens andre vil bli underlagt kontroller fra tredjeparter. Samsvarsbevis utstedt av vurderingsorganer vil være gyldig i opptil fem år.
  • Reglene vil gjelde for alle organisasjoner basert i EU.
  • EU foreslår noen unntak for offentlig sikkerhet, herunder militæret.

 

Kontakta mig gärna

Christian Guttmann

Head of Global AI & Data

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn