noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Akselererende skytransformasjon krever produktivitetsforbedring i tradisjonelle infrastrukturtjenester – innleder forhandlinger med fagforeninger i Sverige og Norge

29 april 2021

(Fornebu 29. april 2021) Transformasjon av infrastrukturtjenester i IT næringen fortsetter, noe som innebærer økt etterspørsel etter nye multi-cloud-tjenester og krav om produktivitetsforbedringer innen tradisjonelle driftstjenester. Et resultat av denne utviklingen er at forretningsområdet Cloud & Infra i TietoEVRY har besluttet å gjennomføre tiltak for å styrke konkurranseevnen gjennom å tilpasse kapasiteten, øke automatiseringen, redusere antall administrative roller og utnytte den globale leveransemodellen ytterligere. Selskapet har som et ledd i dette innledet forhandlinger med fagforeningene i Sverige og Norge.

TietoEVRYs forretningsområde Cloud & Infra konkurrerer i et marked med global konkurranse med økende bruk av multi-cloud-teknologier og automatisering som driver konkurranseevnen og forårsaker prispress, spesielt innen tradisjonelle infrastrukturtjenester. Den skiftede etterspørselen i markedet, fra tradisjonelle infrastrukturtjenester til konsulentledede skytjenester, akselererer endringen i markedet. Et resultat av tapte kontrakter før fusjonen, samt en økende operasjonell transformasjon innen Cloud & Infra, er det behov for ytterligere effektiviseringstiltak.

For å tilpasse kapasiteten, redusere overlappende og administrative roller, øke automatisering og ytterligere utnytte den globale leveransemodellen, har Cloud & Infra startet forhandlinger med fagforeningene. De planlagte tiltakene anslås å påvirke inntil 300 stillinger, hvorav 150 i henholdsvis Sverige og Norge. Forhandlingene vil bli gjennomført i samsvar med hvert lands lovgivning og praksis, og forventes å være avsluttet innen utgangen av tredje kvartal 2021.

- Vi ser en stadig raskere endring i markedet som skaper gode muligheter for oss til å bidra til våre kunders skytransformasjon. For å tilpasse oss endringene i markedet, inkludert økt priskonkurranse i de tradisjonelle infrastrukturtjenestene, må vi imidlertid ta grep for å balansere kostnadsbasen vår. Vi vil gjøre alt vi kan for å støtte de ansatte som blir berørt av dette, og minimere innvirkningen for dem ved å identifisere nye muligheter i andre deler av selskapet og kontinuerlig streve for å vinne nye kontrakter, sier konserndirektør Johan Torstensson som leder forretningsområdet Cloud & Infra i TietoEVRY.

For mer informasjon, kontakt:

Geir Remman, Communications Lead Norway, tel: +47 970 55 017, geir.remman@tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

 

 

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn