noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Med bedre klima-data vil kommuner og innbyggere sammen kutte CO2-utslippene

Derfor utvikler Asker kommune «klimakalkulator» sammen med Ducky og Asplan Viak.

17 november 2020

To tredeler av de globale klimagassutslippene kommer fra privat forbruk. Men dette har ikke vært synlig i offentlig klimastatistikk.

- Mangelen på gode data har gjort det vrient å jobbe med utslippskutt. Statistikken som finnes er nasjonal og vanskelig å bryte ned på kommunenivå, forklarer klimarådgiver i Asker kommune Bente Støa, som føyer til:

- Det gjør det vanskelig å vite om tiltakene har effekt.

TietoEVRY, Ducky og Asplan Viak utvikler nå en helhetlig klimakalkulator kommunene kan bruke i arbeidet med utslippskutt. Ikke bare i egen virksomhet , men også gjennom å inspirere innbyggerne til å hive seg på dugnaden.

-Jeg vet at alle kommuner sliter med dette, sier Bente.

Vil måle indirekte og direkte utslipp


Sammen med kollega Bjørn Norby er hun nå i ferd med å ferdigstille Asker kommunes klimaplan.

- Førstegenerasjon av kommunale klimaplaner fokuserte for det meste kun på kommunens virksomheter. De siste årene har man hatt en mye mer helhetlig tilnærming hvor man ønsker å måle alle utslipp, direkte og indirekte, sier Bjørn Norby.

I tillegg til å utarbeide klimaplan har Bjørn og Bente ansvar for en hel rekke miljørelaterte prosjekt. Alt fra sykkeltiltak til utbytting av gamle oljetanker faller under deres ansvar.

blobid0.jpg

Bjørn Nordby og Bente Støa er to av Asker kommunes dedikerte klimarådgivere

Data det viktigste verktøyet

Klimarådgiverne i Asker kommune mener at data er det viktigste verktøyet for målrettede utslippskutt i sin kommune. Hittil har det vært vanskelig å oppdrive, men nå øyner Bente og Bjørn en lovende mulighet.

I sommer fikk prosjektet 12 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Ducky har allerede utviklet en egen klimakalkulator. Nå skal det videreutvikles til å inkludere data fra offentlige registre, innbyggernes banktransaksjoner, data fra energi- og matbransjen samt innbyggernes egne opplysninger.

- Vi venter i spenning på den videreutviklede utgaven av kalkulatoren. Ut fra hva vi ser tror vi den kan gi oss bedre tall, som igjen gjør oss i stand til å kutte utslipp hurtigere, sier Bente.

FNs bærekraftsmål 12

Disse klimadataene skal tilgjengeliggjøres på en enkel måte i en egen nettportal for kommuner og regioner.

- Målet er å skape et verktøy for å måle oppfyllelse av FNs bærekraftmål 12 – bærekraftig forbruk. Det finnes det ingen metode for i dag, sier med-gründer  og konseptutvikler i Ducky Mads Simonsen.

ducky.jpg

Mads Simonsen er med-gründer i Ducky og tror klimakalkulatoren er et viktig steg på vei mot FNs bærekraftsmål.

Den første betaversjonen skal være klar på nyåret. Og når løsningen er klar for å rulles ut, håper klimarådgiverne at Askerbøringer vil være med på den store dugnaden.

- Vi som innbyggere deler jo så utrolig mye data allerede gjennom diverse bonusordninger og medlemskap i kundeklubber. Innbyggerundersøkelsen vår vise at de fleste ønsker å leve mer klimavennlig. Derfor tror vi at mange vil være motiverte til å dele klimadata, så kommunen deres kan kutte tonnevis med CO2 og forhindre klimakrisen, sier Bjørn.

Ser etter «earlybird» kommuner

Kim Remvik-Larsen er ansvarlig for prosjektet fra TietoEVRYs side. Han er glad for at Asker kommune er med på laget sammen med Trondheim kommune, Stjørdal kommune, Viken fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Fjordkraft og Matvett.

-Vi ser nå etter hele 50 «earlybird»-kommuner som kan bli med og utvikle løsningen sammen med oss. Jo flere data vi har, jo bedre grunnlag får kommunene for å predikere og målrette klimatiltak, sier Kim.

Han legger vekt på at jo flere som tilslutter seg prosjektet, jo større blir gevinsten. Nettopp fordi dataene utfyller hverandre på den måten at større mengder gir et tydeligere bilde.

Kim2.jpg

Kim Remvik-Larsen håper så mange som 50 kommuner vil være med og utvikle klimakalkulatoren sammen med Ducky og TietoEVRY

Grønne valg til folket

Bente og Bjørn håper til slutt at tjenesten legger vekt på hverdagslige «klimatips» som gjør at innbyggerne kan gå inn og få skreddersydde råd. Innbyggerundersøkelsen deres viser at dette er en etterspurt tjeneste.

- Vi må gjøre folk i stand til å ta grønne valg. Om du velger å sykle til jobb en gang i uken eller redusere matsvinnet ditt vil du øyeblikkelig se reduksjon i klimafotavtrykket ditt. Det tror jeg mange blir motiverte av, slår Bente fast.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn