noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tenk at dine samarbeidsplattformer kan øke effektiviteten

17 april 2020

Digitale samarbeidsplattformer er jo ikke noe nytt fenomen, de har blitt brukt flittig i flere tiår allerede. Det som skjer nå er en utvikling knyttet til den digitale arbeidsplassen, der integrering og bruk av innovativ teknologi har blitt en nødvendighet.

annie-spratt-YP-meeting.jpg

Visste du at mer samarbeid og informasjonsdeling gir ansatte en økt effektivitet på 22 minutter daglig? Dette i følge en undersøkelse gjort av analysebyrået Forrester. La oss si at din organisasjon har 100 medarbeidere. Med god hjelp skulle de altså rent teoretisk kunne øke produktiviteten med 2200 minutter. Gjort om til timer blir det 36,6 – noe som tilsvarer nesten en hel arbeidsuke.

Åtti-tjue regelen

For å digitalisere en arbeidsplass kreves det teknologi, men hvor langt holder det med teknologien alene egentlig? I følge Gartner står det kun for 20% av digitaliseringen. De resterende 80% kommer fra nye arbeidsmetoder, bedriftskultur og menneskenes vilje og ambisjon for å lære å nyttiggjøre seg av teknologien. Det er først når kombinasjonen av endret kultur og bruk av ny teknologi møtes, at det faktisk skjer en forandring. Noe som ikke alltid er så lett å få til på egenhånd.

Vi hjelper deg med strategien for å stegvis komme dit dere ønsker. Med vår hjelp blir det betydelig enklere å få til forandringen. Uansett om det handler om å:

  • Implementere en komplett løsning basert på dine medarbeideres behov
  • Utdanne, motivere og bistå ambassadører og ansatte
  • Forankre endringsreisen med ledelsen og formidle hvilke steg som skal tas, og når

Kulturendring

Å endre en bedriftskultur er ikke så enkelt som det kan høres ut som. Det tar både tid og ressurser å komme i mål. Det vet vi av egen erfaring. Vi vet også at mange bedrifter som prøver å endre seg stopper midtveis. Derfor er vi her for å hjelpe deg med å få den rette strategien på plass, steg for steg. Vi sørger for at organisasjonen din er på riktig spor og veileder deg gjennom reisens gang for å gjøre det enklere for deg å gjennomføre endringsreisen. Uansett om det handler om å:

  • Utvikle en digitaliseringsstrategi sammen med dere, tilpasset dine ansattes behov
  • Utdanne, motivere og bistå ambassadører og ansatte
  • Presentere strategien for ledelsen og formidle hvilke steg som skal tas, og når
  • Få hjelp til å gjennomføre endringsarbeidet og komme i mål
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn