noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vi hjelper Storebrand med utbetalinger av økonomisk livsgrunnlag

19 februar 2020

Januar måned var en milepæl for Storebrands nye utbetalingssystem. Etter en vellykket produksjonssetting - og med avsluttende testing i nyttårshelgen - byttet Storebrand utbetalingssystem for all pensjons- og erstatningsutbetaling fra Storebrand Livsforsikring.

image8335f.png

Både Storebrand og TietoEVRY har jobbet systematisk med å få alt på plass. Svært grundig testing og feiltesting ligger bak, så ingenting skulle overlates til tilfeldighetene. Og alle utbetalinger gikk også akkurat som de skulle.

- Det har vært en vellykket oppstart med ny utbetalingsløsning, inkludert den månedlige hovedutbetalingen av pensjon som gikk ut den 20. januar, sier Joakim Kase, konsernregnskapsdirektør og systemeier.

Flere kunder er enige med Joakim.

For mange av mottakerne er dette deres økonomiske livsgrunnlag

Storebrand står for om lag 250.000 utbetalinger av pensjoner og erstatninger til over 170.000 mennesker i måneden. Dette utgjør et samlet beløp på nærmere 700 millioner kroner. For mange av mottakerne er dette deres økonomiske livsgrunnlag. Nettopp derfor har det vært svært viktig for Storebrand at en så viktig tjeneste vil fungere best mulig.

Det er lagt ned mye arbeid for å få utført systembyttet. Flere ansatte både hos oss og Storebrand har jobbet sene kvelder og tidlige morgener. Joakim Kase fremhever innsatsen og det gode arbeidet i prosjektet.

- Prosjektgruppen har lagt ned en formidabel innsats. De legger virkelig sin ære i at Storebrand og kundene skal få gode løsninger. Det har vært arbeidet og testet mye – til og med i romjulen, og tidlig 1. nyttårsdag hadde prosjektet nesten full bemanning, forteller Joakim.

Fra TietoEVRY sin side har over 15 personer vært involvert, og prosjektet har vært en viktig milepæl for oss.

Mange har vært involvert både fra oss og Storebrand for å få systemene til å fungere slik de må.

- Realiseringen av ny utbetalingstjeneste for Storebrand er en månelanding for Business Applications i TietoEVRY. Gjennom dette prosjektet har vi realisert ambisjonen om «den selvkjørende forretningsapplikasjonen». I denne tjenesten dreier dette seg om en fullautomatisert prosess for mottak, behandling og utbetaling av pensjon og erstatninger for Storebrands pensjons- og forsikringskunder, forteller programansvarlig Magnus Kroken og Jan Tore Flaglien, leder av markedsområde Forsikring i TietoEVRY.

Lurer du på hva mer Jan Tore og Magnus kan hjelpe bedriften din med?

Storebrand har ifølge Joakim selv fått økt effektivitet og et mer robust leveransemiljø. For deres kunder er utbetaling av pensjoner og erstatninger en oppgavesom "bare skal virke". Dette er en basisleveranse, og kundene vil ikke merke den store forskjellen direkte. Men indirekte muliggjør systembyttet videre utvikling og effektiviserte prosesser som kommer kundene til gode gjennom gode leveranser og konkurransedyktige betingelser.

imagehrocz.png

Både vi og Storebrand er fornøyde med samarbeidet.

Må fungere knirkefritt

Opp til 170. 000 mennesker mottar utbetalingene. Med andre ord er det svært viktig at alt fungerer knirkefritt for de som er av avhengig av disse utbetalingene.

- Pensjon er vår kjerneleveranse. Når man skal betale ut pensjon til opp mot 170 000 nordmenn stilles det naturligvis høye krav til systemene som skal få dette til å skje. Overføringen må skje korrekt, og på angitt tidspunkt. Det har vært fint å samarbeide med en leverandør som har vært kundeorientert og har lagt vekt på å få på plass en løsning med god kvalitet.

Implementeringen er fortsatt i en tidlig fase og prosjektet har fortsatt ikke helt sluppet alt ansvar, men Storebrand ser frem til flere milepæler innen kort tid.

- I første omgang er en god overlevering til driftsorganisasjonen internt en viktig milepæl. Deretter blir det viktig at vi sammen med TietoEVRY ser på mulighetene fra utbetalingssystemet for å realisere våre mål innen digitalisering og gode kundeopplevelser.

FAKTA

Storebrand byttet utbetalingssystem for all pensjons- og erstatningsutbetaling fra Storebrand Livsforsikring 1. januar 2020. De går fra et egenutviklet system som har vært driftet av et lite miljø som tidligere var en del av Storebrand, til en mer standardisert løsning driftet av TietoEVRY. TietoEVRY har også vært implementeringspartner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn