noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY iverksetter er rekke kostnadsbesparelser for å motvirke effekten av Coronavirus-pandemien

30 mars 2020

Coronavirus-pandemien skaper usikkerheter på tvers av virksomheter og markeder. På bakgrunn av dette forbereder TietoEVRY justeringer i kostnadsbasen med flere potensielle aktiviteter. Vi ser et spesielt behov for å kunne tilpasse kapasiteten innen områder hvor etterspørselen kan falle under produksjonskapasiteten. Den 27. mars kommuniserte TietoEVRY at selskapet trekker tilbake sin finansielle guiding for 2020 på bakgrunn av den usikre markedssituasjonen som følge av COVID-19.  

TietoEVRY har identifisert en rekke områder med besparelser for å kunne begrense de finansielle effektene og de langsiktige konsekvensene av Coronavirus-pandemien, og den forventede nedgangen i norsk og internasjonal økonomi. Besparelsene som innføres i hele selskapet avhenger av den økonomiske markedsutviklingen, og inkluderer tiltak som:

  • Stoppe eller revurdere alle eksterne rekrutteringer
  • Avslutte bruk av ikke-fakturerbare underleverandør og gjennomgang av bruken av alle underleverandører
  • Erstatte underleverandører med egne ansatte der det er mulig
  • Utsette kjøp av blant annet telefoner, bærbare PC-er, og annet kontorutstyr
  • Deltakelse i eksterne arrangementer, kurs, konferanser etc. er kansellert
  • Ingen reiser er tillatt for øyeblikket
  • Lønnsøkning er utsatt inntil videre med mindre annet er avtalt i lokale tariffavtaler
  • Ansatte oppfordres til å ta sine oppsparte feriedager fra tidligere perioder, samt oppsparte fleksitidstimer
  • Bytte feriebonuser med avspasering, spesielt innen ikke-fakturerbare roller, blir gjennomført i land hvor dette er relevant.

Selskapet har også innledet forhandlinger med fagforeninger om midlertidige permitteringer for å kunne justere driften og sikre nødvendig fleksibilitet i områder der etterspørselen kan falle under produksjonskapasiteten. Slike forhandlinger er nå igangsatt i Finland, og lignende prosesser vil bli igangsatt i andre land i henhold til etablert praksis. De landsspesifikke forhandlingene vil ta fra én uke til én måned, og virkningene av dem vil bli kommunisert løpende.

Alle disse tiltakene planlegges for å sikre selskapets stabilitet i en tid med usikkerhet og ekstraordinære omstendigheter.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

presse@tietoevry.com or +47 67800100

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn