noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Klimarangering driver ned utslippene

04 februar 2020

Tieto og EVRY har jobbet systematisk med å redusere CO2-utslipp i virksomheten sin i flere år. En nypublisert klimakåring gir inspirasjon til videre kutt i det nyfusjonerte selskapet TietoEVRY.

Carbon Disclosure Project (CDP) er en miljøstiftelse som har til hensikt å hjelpe næringsliv og myndigheter med å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. CDP publiserer en årlig rangering over bedrifters klimastatus med et globalt rammeverk. Både Tieto og EVRY har Hatt CDP og klimautslipp høyt på agendaen før fusjonen.

Rangeringen måler hvor gode bedrifter er på å redusere og rapportere CO2 utslipp. I kåringen for 2019 kom EVRY på topp med rangering A for fjerde år på rad, Tieto kom på nest beste rangering med B.

De gode resultatene gir motivasjon for videre klimafokus i det nyfusjonerte selskapet.

- Klimautfordringen er nødt til å være på alles agenda, sier Kia Haring, kommunikasjons- og bærekraftsansvarlig i TietoEVRY.

- Digitalisering gir selskaper mulighet til å redusere deres klimaavtrykk. Dette er en skifte som TietoEVRY kan hjelpe med. Vi vil fortsette å undersøke og måle hvordan våre digitale løsninger og produktsstøtte våre kunder for å redusere deres klimaavtrykk, fortsetter Haring.

Carbon Disclosure Project (CDP) er en miljøstiftelse som har til hensikt å hjelpe næringsliv og myndigheter med å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. CDP publiserer en årlig rangering over bedrifters klimastatus med et globalt rammeverk. Både Tieto og EVRY har Hatt CDP og klimautslipp høyt på agendaen før fusjonen.

Rangeringen måler hvor gode bedrifter er på å redusere og rapportere klimagassutslipp. I kåringen for 2019 kom EVRY på topp med rangering A for fjerde år på rad, Tieto kom på nest beste rangering med B.

De gode resultatene gir motivasjon for videre klimafokus i det nyfusjonerte selskapet.

- Klimautfordringen er nødt til å være på alles agenda, sier Kia Haring, kommunikasjons- og bærekraftsansvarlig i TietoEVRY.

- Digitalisering gir selskaper mulighet til å redusere deres klimaavtrykk. Dette er en skifte som TietoEVRY kan hjelpe med. Vi vil fortsette å undersøke og måle hvordan våre digitale løsninger og produktsstøtte våre kunder for å redusere deres klimaavtrykk, fortsetter Haring.

Åpenhet om bærekraftige tiltak er viktig for TietoEVRY-ansatte

- Jeg er glad over å være en del av holdbarhetsforandringen hos oss ettersom at jeg selv også brenner mye for klima, sier Angelica Hornesjø, Technical project manager i TietoEVRY.

I likhet med mange av sine kollegaer er hun opptatt av hvordan man kan kutte utslippene i selskapet. Dette er grunnen til at hun tror deltagelse i CDP er viktig.

- Å delta i CDP-rangeringen gjør at vi kan være åpne om utslippene våre og ha konkrete mål for å redusere vår negative innvirkning på klimaet. Vi har alle et ansvar for å gå over til et lavkarbonsamfunn.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn