noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Bedömning av rapporterat klimatarbete höjer ambitionen

04 februari 2020

Både Tieto och EVRY har arbetat systematiskt under flera år med att minska utsläppen av växthusgaser till följd av verksamheterna. En nyligen publicerad bedömning stärker målmedvetenheten för utvidgade klimatåtgärder i det sammanslagna företaget TietoEVRY.

Carbon Disclosure Project (CDP) är en ideell organisation som syftar till att hjälpa företag och myndigheter att få en bättre överblick över sin egen klimatpåverkan. Organisationen publicerar en årlig bedömning av företagens klimatarbete på global nivå. Både Tieto och EVRY har haft CDP- och klimatrelaterade aktiviteter högt på sin dagordning redan före sammanslagningen. 
 
Bedömningen mäter hur bra företag är på att minska och rapportera utsläpp av växthusgaser. Under 2019 rankades EVRY i topp med Klass A för fjärde året i rad. Tieto nådde näst bästa nivå med Klass B. De goda resultaten uppmuntrar ytterligare till ett kontinuerligt fokus på klimatåtgärder i det nya företaget. 
 
"Klimatutmaningen måste finnas på allas agenda. Vi har börjat processen med att utarbeta en ny hållbarhetsstrategi för det kombinerade TietoEVRY med långtgående mål för att minimera vår klimatpåverkan", säger Kia Haring, kommunikations- och hållbarshetschef på TietoEVRY. 
 
"Digitalisering gör det möjligt för företag att minska sin klimatpåverkan. Detta är en övergång som vi kan hjälpa till med. På TietoEVRY kommer vi att fortsätta undersöka och mäta hur våra digitala lösningar och produkter stöder våra kunder i att minska sina koldioxidavtryck", säger Kia Haring. 

Insyn i hållbarhetsarbetet viktigt för TietoEVRY-anställda

 "Jag är glad att kunna delta i förändringsarbetet i företaget, särskilt eftersom jag personligen är engagerad i miljön", säger Angelica Hornesjø, Senior systemkonsult på TietoEVRY. 
 
För Hornesjø och många av hennes kollegor är det viktigt att företaget minskar sina utsläpp. Därför anser hon att det är viktigt att delta i CDP. 
 
"CDP-rankningen ger transparens kring våra utsläpp och våra specifika mål för att minska vår negativa påverkan på klimatet. Vi har alla ett ansvar för övergången till ett utsläppssnålt samhälle."

Läs mer om CDP här. 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn