noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Veien til bedre folkehelse på Tietos agenda under Arendalsuka

Hvordan kan teknologi støtte opp under målet om bedre helse i befolkningen? Under Arendalsuka satte Tieto spørsmålet på agendaen.

Frokostseminar 28. november

26 august 2019

Tieto var godt representert under det som blir kalt «Norges største politiske møteplass», også kjent som Arendalsuka. Her satte vi søkelyset på hvordan teknologi kan hjelpe helsevesenet og kommuner med målrettede tiltak for å forbedre innbyggerens helse. Sammen med IKT-Norge og Norway Health Tech samlet vi politikere, kunder representanter fra både det offentlige helsevesenet og private aktører. I en fullsatt sal ble de store helseutfordringene debattert av representanter fra helsevesenet og politikk.

Et helsevesen under press – hvordan forebygge?

Bakgrunnen for debatten er alvorlig nok. Vi blir flere eldre, noe som vil utfordre evnen til å finansiere dagens helsesystem. Vi blir flere med kroniske sykdommer som legger beslag på mye av ressursene i helsetjenesten. Vi blir færre hender til å ta vare på alle med et reelt behov for oppfølging. At forebygging er en åpenbar vei framover er hevet over enhver tvil, men hvordan endrer vi fokuset i dagens helsevesen? Hvordan kan helsevesenet rekke ut hånden før du blir syk, heller enn å vente til vi blir syke og oppsøker lege.

Helseteknologi

Teknologi er et av verktøyene som gjør det mulig å være mer proaktiv. Gjennom innsamling av informasjon om dagens pasienter kan vi i fremtiden predikere helseutfordringene på individnivå, i grupper og geografiske områder. Kunnskapen kan vi bruke til å forebygge sykdom eller dårlig helse. I et område med mye overvekt kan vi tilrettelegge for fysisk aktivitet. Klarer vi å holde flere friske lenger, frigjør vi ressurser til de som virkelig trenger hjelp.

Store spørsmål

Diskusjonen under Arendalsuka pekte på behovet for å la hver og en av oss ta et større ansvar for egen helse. Da trenger vi samtidig teknologi og informasjon som grunnlag for hvordan vi lever våre liv. Samtidig må helsevesenet som helhet dreie fokuset mer over på forebygging og rådgivning til innbyggerne. Vi er alle enige om at teknologien allerede finnes, men det kreves systematisk satsning fra helsetjenesten.

Panelet kunne også enes om at det må til et tettere samarbeid mellom helsevesenet og teknologiselskaper for å skape og implementere løsninger for fremtidens helsevesen.

Debatt 2 ArendalDebatt 1 Arendal

Debatten ble innledet av Unni Kvisvik, Regionansvarlig for offentlig sektor i Tieto og moderator var Kathrine Myhre, CEO i Norway Health Tech.

Panelet bestod av

Tuva Moflag, Stortingsrepresentant fra Akershus og sitter som medlem av Helse- og omsorgskomiteen
Torill Eidsheim, Stortingsrepresentant Høyre og medlem av Helse- og omsorgskomiteen
Bente Herdlevær, Direktør for Organisasjon, styring og utvikling i Bærum kommune
Geir Dagfinn Sylte, Administrerende direktør for Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund
Jon Helge Andersen, Avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse
Jonas Carsten Jeppesen, Spesialist i allmennmedisin og kognitivterapi. Fastlege, forsker, underviser og innovatør. Co-founder av Zyberia AS
Atle Arntzen, PT Manager i SATS Norge

Les mer om debattantene her

Tieto i spissen

Tieto er i fronten på løsninger som hjelper helsevesenet å være mer proaktive. I Espoo kommune og ved HUS sykehusområde har Tieto testet ut big data-løsninger og kunstig intelligens for å identifisere risikopasienter og dermed sette inn tiltak før konsekvensene får alvorlige følger. Gjennom avanserte algoritmer kan systemet varsle om risiko for blodforgiftning hos premature spedbarn 48 timer før infeksjonen er en realitet. Leger og sykepleiere får mulighet til å vurdere og sette i gang tiltak for å unngå utvikling av en potensielt dødelig infeksjon før den starter.

Les mer om HUS

 

Ta kontakt med Unni Kvisvik om du ønsker å diskutere videre!

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn