noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Slik påvirkes du av kunstig intelligens

29 mars 2019

Maskinlæring (ML), og spesielt kunstig intelligens (AI) har vært i vinden de siste årene og har skapt store overskrifter. AI er ikke lenger et abstrakt fenomen, men påvirker enkeltpersoner og bedrifter.

Sikkerhetsindustrien har i mange år integrert ML og AI i sine systemer slik at de som jobber med å oppdage trusler og angrep i organisasjoner i større grad kan beskytte, gjenkjenne og øke reaksjonsevnen i sitt arbeid.

ML og AI oppdager og stanser dataangrep

ML blir i dag brukt til å forsvare nettverk, for å oppdage avvik og begrense tiden en angriper kan være inne i nettverket. AI finner avvik raskere enn et menneske, og oppdager og beskytter mot ukjente trusler, samt begrenser tiden fra et angrep starter til det blir oppdaget.

Et godt eksempel på å benytte ML og AI i sikkerhetsteknologier er i verktøyene som oppdager avvik i Next Generation endpoint-løsninger. Denne teknologien har vært en stor ressurs i vårt sikkerhetsoperasjonssenter (SOC).

Next Generation endpoint-løsninger identifiserer ukjent, skadelig programvare og såkalt dårlig kode. Blant annet benyttes "PRE-Execution", en teknikk som identifiserer koden og kan stoppe angrepet før det i det hele tatt kommer seg inn i systemet.

En sofistikert skadelig programvare skjuler i de fleste tilfeller sitt sanne formål, og den eneste måten å oppdage kodens egentlige hensikt er å la den utfolde seg. Det er her den andre teknikken, "POST-Execution", kommer inn. Den lar koden utfolde seg, for så å avsløre kodens hensikt.

I det sistnevnte scenarioet blir AI mye brukt. AI sporer opp og følger kodens oppførsel og sender disse funnene til en algoritme som finner ut om dette er dårlig eller god kode. Hvis koden er dårlig, vil Next Generation endpoint-løsning blokkere koden og "reparere" skadene den har gjort 

AI og ML har mye å tilføre nettverkssikkerhet. Organisasjoner som ikke investerer i denne teknologien for å beskytte seg mot uønskede angrep, vil henge langt bak på sikkerhetsområdet og sette virksomheten i fare. For å oppnå suksess på sikkerhetsområdet, er tilpasning et viktig nøkkelord. I dag vil AI og ML være nøkkelfaktorer for å holde tritt med et sikkerhetsbilde i stadig endring.

ML og AI vil hverken føre til dommedag eller være løsningen på alle våre sikkerhetsutfordringer, men med ML og AI jobber menneske og maskin sammen i møte med et krevende sikkerhetsbilde.

Les mer om hvordan AI påvirker enkeltpersoner i vårt AI-prosjekt i Esbo, Finland.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn