noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sammen med våre kunder skaper vi en smartere hverdag

Tieto samlet over 300 deltakere fra offentlig sektor til årets brukerforumfor Public 360°.

24 september 2019

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup åpnet årets brukerforum for nærmere 300 brukere av løsningen Public 360° på Gardermoen 19. september. Med fokus på den nye digitaliseringsstrategien «én digital offentlig sektor» satte dette en fin ramme for brukerne som primært er fra norske kommuner, stat, utdannings-, helse- og energisektoren. Astrup snakket om viktigheten av å legge til rette for én felles strategi for statlig og kommunal sektor med fokus på et helhetlig og overordnet styrt og koordinert økosystem med et ressurssenter for deling av data.

Dette er årets viktigste arena for nettverksbygging og faglig utvikling blant våre kunder som jobber med Public 360° løsningen og oss som leverandør. Brukerne jobber til daglig med å legge til rette for de gode innbyggertjenestene som vi kanskje tar for gitt. De sørger for at stat og kommune fatter beslutninger på riktig grunnlag. En forutsetning for tilliten til den norske velferdsstaten.

I år ønsket vi å rette fokuset mot hvordan vi sammen kan skape en smartere hverdag. Fremtidens saksbehandling er spennende med teknologi som åpner opp for en forenklet hverdag med automatiserte prosesser. Men for oss som leverandør erkjenner vi også viktigheten av ikke å bare levere teknologien. Verdiene blir først skapt når vi jobber tett med kundene våre hele veien med den digitale transformasjonen. Brukerforumet er et årlig høydepunkt med fokus på dialog og deling av erfaring på tvers av sektorene. Arkivverket med Espen Sjøvoll i spissen rettet fokuset mot den nye arkivloven som er ute på høring frem til 2. desember. Her kom han blant annet med påstanden om at vi i 2025 kanskje ikke trenger å bruke tid på arkiv!

Etter en fortryllende festaften med feiring og priser til årets tøffeste kunder, kom Anne Lindmo som et friskt pust på scenen fredag morgen. Hun fokuserte på hvor viktig det er å ta tak i seg selv og sine drømmer, med foredraget «mot til å lykkes». Deretter var det faglig input med robotisering i kommunalsektor, og en god innføring i hvordan hjernen vår fungerer når vi må endre måter å gjøre ting på! Gaute Godager i Attensi forklarte hvorfor hjernen vår opplever endring som "slitsomt" og kom med innspill til hvordan en kan gjøre det enkelt!

Til slutt tok Trond Johansen og Bent Phillips, som jobber med utviklingen av Public 360°, deltakerne med på en reise i hvordan vi nå hele tiden jobber med kunden i sentrum for den videre utviklingen av løsningen innenfor rammene av Co-creation og kontinuerlig leveranser for å makismere verdien tilbake til kundene som er brukere løsningen.

Tieto ønsker å rette en stor takk til alle som satte av tid til å bli med på årets brukerforum. Velkommen til neste års brukerforumi Bergen. Vi sees.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn