noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto og Blockchangers samarbeider om å gjøre helseopplysninger tilgjengelig på tvers av helsesektoren

22 februar 2019

I samarbeid med Blockchangers, en av Nordens ledende blokkjedevirksomheter, vant Tieto nylig 40.000 kr på et hackaton i Kongsberg, for sin e-helseløsning basert på konsepter fra blokkjede-teknologi. Pengene skal etter planen brukes på å videreutvikle prototypen.

- I fremtiden vil brukeren ha større myndighet til å styre over egne helsedata. Vi ser på ulike teknologier som kan muliggjøre dette. Derfor ønsket vi å samabeide med Blockchangers for å se på en desentralisert løsning, sier Olle Nyberg, Business developer i Tieto dLab.

Vinnerløsningen går ut på å gjøre individuelle helsedata tilgjengelig på tvers av helsesektoren ved å kryptere og dele datene opp i 25.000 små deler og spre dem ut i et nettverk av servere i helsesektoren ved hjelp av konsepter fra blokkjede-teknologien.

 

Olle Nyberg (Tieto), Jonas Therkelsen (Blockchangers) og Jon Ramvi (Blockchangers) jubler over pengebeløpet de vant på Hackathon. Ikke tilstede: Even Lokøy (Tieto)  Foto: Olle Nyberg

Det vil ikke være mulig å lese data ut i fra hver enkelt del, men ved å sette det sammen kan dataene tolkes. For å lese dataene er det nødvendig med en krypteringsnøkkel. Slik sikres de individuelle helsedataene og informasjon kommer dermed ikke på avveie.

- Bakgrunnen for ideen er at brukeren selv skal administrere tilgangen til sine helsedata. Dette vil gjøre det lettere å dele tilgang til data på tvers av ulike instanser, forteller Even Lokøy, Business developer i Tieto dLab.

I dagens helsevesen er utfordringen at de ulike datasystemene, som brukes i pasientbehandlingen, ikke snakker sammen. Dette kan resultere i mye dobbeltarbeid og at informasjon ikke flyter mellom ulike behandlingssteder når pasienten flytter seg.

24 timer på seg til å finne en løsning

Hackatonet ble arrangert av helseaktøren Norway Health Tech og Kongsberg Innovasjon i slutten av januar. Oppgaven ble presentert av Sunnaas og Vestre Viken Sykehus, og deltakerne fikk 24 timer til å finne en løsning. Gruppen bestod av tre ansatte fra Blockchangers og to fra Tieto.  

Løsningen tilrettelegger for at pasienter kan få tilgang til sine egne helsedata på en enkel og rask måte, uavhengig av hvor de befinner seg. Dette er ikke mulig per dags dato. Eksempelvis kan en diabetes-pasient som mister sin insulinpumpe på reise, enkelt ta kontakt med nærmeste helsetilbyder og få oppdaterte målinger, umiddelbart, ved å gi tilgang til helsedataene via en app. I dag må pasienten ta kontakt med sin primærhelsetilbyder eller gå gjennom flere undersøkelser hvis de skal få levert ut utstyr. Løsningen kan brukes på helsetilstander der pasienten er avhengig av jevnlig oppdateringer.

Innovasjonshub-en Tieto dLab

Tieto dLab består av en gruppe med tverrfaglig kompetanse. Teamet har som oppgaver å takle noen av de tøffeste utfordringene innen offentlig sektor, gjennom en kombinasjon av brukersentert design, rask innovasjon, Lean Start-up filosofi og mye energi og vilje.

Les mer om Tieto dLab her

 

(Basert på artikkel publisert på digi.no, 8.februar 2019)

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn