noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietos løsning for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren mottar CE-sertifisering

24 mai 2018

Tieto Intelligent Wellbeing er en datadrevet løsning for aktører innen helse- og velferdssektoren. Ved hjelp av blant annet kunstig intelligens (AI) skal håndteringen av store mengder pasientdata kunne skje raskere og mer nøyaktig, samtidig som effektiviteten og påliteligheten innen helse- og omsorgsprosesser øker på individ- og samfunnsnivå. Løsningen har nå mottatt CE-sertifisering for medisinsk utstyr, noe som gjør det mulig å utvide bruken fra medisinsk forskningsformål til daglig, klinisk behandling av pasienter.

Tieto Intelligent Wellbeing ble utviklet for å møte de mange behovene til helsevesenet og innen velferdssektoren, og fikk nylig CE-sertifisering for medisinsk utstyr. Denne datadrevne AI-plattformen er egnet for medisinsk forskning, grunnleggende og spesialiserte helsetjenester, samt at den bidrar til å gjøre helsepersonell mer datadrevne. Tjenesten gir også muligheter for å gjøre behandlinger mer individtilpassede og sikre bedre helse- og velferdstjenester gjennom en persons livsløp.

- Sertifiseringen åpener for økt bruk av Tieto Intelligent Wellbeing i helse- og velferdsektoren. Vi har bygget en datastyrt løsning som tilfredsstiller de ulike behovene til helsevesenet og velferdssektoren, fra medisinsk forskning helt til klinisk omsorg, sier Matti Ristimäki, leder for datastyrt virksomhet i Tieto.

Plattformen samler data fra flere informasjonssystemer til ett sted, strukturerer åpen tekstdata til maskinforståelig format og kjører avanserte maskinlæringsalgoritmer på toppen av det.

- Det nordiske helsevesenet er meget godt posisjonert for å utnytte data og mulighetene for bruk av kunstig intelligens. Et eksempel er at 100% av journaler digitaliseres i Finland, noe som representerer en stor, umiddelbar mulighet til å benytte kunstig intelligens for å forbedre helsetjenestene, fortsetter Ristimäki.

Sykehusdistriktet i Helsingfors og Uusimaa (HUS) er et av de største spesialiserte helseprosjektene i Europa, og er en ledende europeisk klinikk innen flere områder. Virksomheten tar sikte på å ha en global lederposisjon ved å utnytte helsedata for å forbedre operasjoner, pasientomsorg og medisinsk forskning. For å oppnå dette har Tieto og HUS i partnerskap bygget og implementert en såkalt "HUS datalake" drevet av Tieto Intelligent Wellbeing, som samler all data fra flere HUS-databaser og tilbyr moderne og mangfoldige verktøy for å tolke og benytte dataene. For eksempel har HUS’ dataanalyseteam og Helsinki Biobank aktivt benyttet brukt data fra starten av forskningsprogrammer. CE-sertifiseringen vil gjøre det mulig for HUS å utvide bruken av ulike datalag innen klinisk behandling. Nå kan store HUS-pasientdatasett tolkes med bruk av kunstig intelligens for å styrke det daglige arbeidet hos HUS-helsepersonell.

- Ved å utnytte de massive datasettene kan vi lage algoritmer som identifiserer risikoutsatte pasienter for ulike potensielle sykdommer og dessuten forutsi epidemier. Denne type løsninger vil gjøre behandlinger mer vellykkede og billigere, samtidig som de leverer stadig høyere kvalitet med tilpasset omsorg , forklarer Visa Honkanen, direktør for strategisk utviklingsavdeling ved HUS.

Sommeren 2018 vil HUS begynne å bruke datalag i HUS Comprehensive Cancer Center's Hematology Division innen både forskning og kliniske omgivelser. Denne utvidede bruken utvides til nye områder som akutt leukemi. På samme måte kan AI muligens brukes til å høste data for rask identifisering og diagnose av sjeldne sykdommer – før potensielle komplikasjoner oppstår.

Kontakt for ytterligere informasjon:
Matti Ristimäki, leder for Tieto DDB, offentlig sektor, helse og velferd, teL: +358 (40) 7487373, matti.ristimaki@tieto.com
Knut Ekern, Tieto Norge, tel: 93 00 26 00, epost: knut.ekern@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn