noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

ieto utvider olje- og gassenhetens globale fotavtrykk, åpner kontor i Rio de Janeiro, Brasil

Tieto utvider selskapets voksende portefølje av avanserte løsninger og leveranser til oppstrømsvirksomheten i olje- og gassindustrien. For tiden opererer olje og gassenheten fra 13 kontorer.

30 oktober 2018

Det nordiske IT-selskapet Tieto åpner nytt kontor i Rio de Janeiro, Brasil. Det nye kontoret skal betjene kunder innen olje og gass-segmentet og vil styrke Tietos nærvær i Amerika. Carlos Albano de Costa, som har sluttet seg til selskapet som salgssjef for Latin-Amerika, skal lede kontoret.

Tieto utvider selskapets voksende portefølje av avanserte løsninger og leveranser til oppstrømsvirksomheten i olje- og gassindustrien. For tiden opererer olje og gassenheten fra 13 kontorer lokalisert i Australia, Canada, India, Malaysia, Nederland, Norge, Russland, Storbritannia og USA.

- Vi har en betydelig kundebase i Latin-Amerika, og denne etableringen bringer oss nærmere kundene. Dette styrker vår evne til å forstå lokale behov, trender og utvikling, noe som gjør oss i enda bedre stand til å betjene kundene, sier Aksel Hårstad, salgssjef for Tietos olje- og gassløsninger. 

Tieto har tatt store skritt for å oppfylle vekstambisjonene for sin virksomhet innen olje og gass, og kjøpte tidligere i år Petrostreamz for å styrke posisjonen innen oppstrøm.

- Det skiftende energilandskapet i Latin-Amerika utfordrer olje- og gasselskapene til å se på måter å forbedre operasjonell effektivitet og optimalisering, og samtidig utvikle nye forretningsmodeller for å redusere CO2-fotavtrykket. Ved å tilby vår globale markedsportefølje innen Hydrocarbon Accounting, beslutningsstøtte, optimalisering og personell-logistikk, er vi godt posisjonert for å tilby økt nytte til våre eksisterende og potensielle kunder, sier Kaare Lunde, direktør for Tietos olje og gassenhet. 

Carlos Albano de Costa er ansatt til å lede salgsorganisasjonen i regionen, og vil være ansvarlig for å vokse Tietos virksomhet i Sør-Amerika. Han har tidligere hatt flere salgs lederstillinger i Latin-Amerika, Afrika og Russland.

Kontakt for ytterligere informasjon:
Kåre Lunde, Tieto Oil & Gas Solutions, Tel: +47 98 89 88 25, kaare.lunde@tieto.com
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn