noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto øker forpliktelsen til etisk bruk av AI

Tieto forsterker sin forpliktelse til å fremme etisk og ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens (AI).

17 oktober 2018

På Aftenpostens teknologikonferanse i Oslo offentliggjorde Christian Guttmann fra Tieto at selskapet introduserer etiske retningslinjer for bruk av AI og sertifisering av sine medarbeidere, samt at de introduserer nye stillinger på området. Disse tiltakene er del av et langsiktig arbeid for å fremme etisk bruk av AI i selskapets produkt- og tjenesteutvikling.

Tieto utvikler plattformer, løsninger og produkter som benytter AI for mange næringer og segmenter. De nye etiske retningslinjene vil fungere som grunnlag for alle Tieto-medarbeidere som utvikler eller benytter AI. Prinsippene, som er i samsvar med selskapets Code of Conduct, vil videreutvikles etter hvert som AI finner nye bruksområder. Retningslinjene lansert i dag er som følger:

  • Ansvar: Forpliktet til å utnytte AI for gode formål, samfunnet og menneskeheten.
  • Menneskerettigheter: Sikre frihet og fremme sosial ansvarlighet. 
  • Rettferdighet og likestilling: Uformell, rettferdig og inkluderende AI som fremmer mangfold og likestilling blant mennesker.
  • Sikkerhet og trygghet: AI-systemer skal bygges for å forhindre misbruk og redusere risikoen for å bli kompromittert.
  • Åpenhet: Bruken av AI skal kunne forklares og være selvforklarende.

- Verden opplever ekstraordinære fremskritt innen kunstig intelligens, og det viktig at vi tar opp de etiske problemstillingene som oppstår med denne teknologien. Ved å innføre etiske prinsipper og sertifisering i vår daglige drift, tror vi at vi kan bidra til en mer bærekraftig fremtid, og sikre at vi bygger ansvarlig AI som støtter menneskeheten. Bedrifter som utvikler AI har et stort ansvar, og ved å utvikle etiske retningslinjer vil vi bedre kunne lytte til alle deler av samfunnet og dermed sikre de høyeste standarder og maksimal nytte, sier Dr. Christian Guttmann, Leder for Tietos vitenskapssenter for AI, innovasjon og produktutvikling.

Etisk sertifisering
AI vil ha en dyp innvirkning på mange aspekter av våre liv. I dag brukes AI i alt fra selvkjørende biler og visumsøknader til medisinsk diagnose og økonomisk rådgivning, inkludert tilfeller der liv kan være i fare. For medarbeidere som jobber med AI, skal nå Tieto teste ut en intern etikksertifisering. Tusenvis av globale Tieto-medarbeidere har gjennomført interne AI-kurs i 2018 for å forbedre kunnskapen om AI, og denne sertifiseringen tar dette et skritt videre, slik at de som jobber tett med AI-løsninger følger etiske retningslinjer.

Nye posisjoner innen etisk AI 
Tieto vil også etablere nye roller som gjelder etikk innen AI. Disse spesialiserte stillingene skal jobbe med åpenhet, ansvarlighet, sikkerhet og rettferdighet ved bruk av AI. Tieto er et av de første selskapene som rekrutterer for disse nye typene roller for å sikre en bærekraftig og ansvarlig utnyttelse av AI i sine virksomheter.

Andre AI-initiativer
Tieto jobber tett med ulike interessenter for å skape et felles etisk rammeverk og bidra til den europeiske debatten om AI, inkludert den europeiske AI-alliansen (European AI Alliance). Tieto er også en del av nasjonale organisasjoner, som er knyttet til ISOs internasjonale standardiseringskomité, med mål om skape standarder for AI og CLAIRE-prosjektet med over 1000 viktige interessenter for å styrke forskning, innovasjon og samarbeid på AI.

Kontakt for ytterligere informasjon:
Tietos AI-team, ai@tieto.com
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00, e-post: knut.ekern@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn