noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto med solid vekst på flere virksomhetsområder i tredje kvartal

Med sin strategi for årene 2016-2020 investerer Tieto i innovasjon og vekst og har til hensikt å øke sin markedsandel i Norden, med særlig fokus på Sverige og Norge.

24 oktober 2018

Tieto økte omsetningen i lokal valuta med 7 prosent i tredje kvartal 2018. Konsernet økte omsetningen innen olje og gass med ca. 20 prosent i kvartalet, en virksomhet som har hovedkontor i Norge. Dette kommer frem i kvartalsrapporten som er publisert av Tieto onsdag 24. oktober 2018. 

Justert driftsresultatet (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, ble 41,6 (41,1) millioner euro i kvartalet, tilsvarende 11,3 prosent (11,6 prosent). 

- Vi er glade for å fortsette den sterke veksten og ser gode muligheter på tvers av tjenesteporteføljen – fra design lead consulting, dataanalyse og cloud computing til modernisering av infrastruktur og applikasjoner. Bredden på tjenester og programvare, kombinert med våre målrettede investeringer, danner et solid grunnlag for fremtidig vekst, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto. 

Med sin strategi for årene 2016-2020 investerer Tieto i innovasjon og vekst og har til hensikt å øke sin markedsandel i Norden, med særlig fokus på Sverige og Norge. I Norge opplever selskapet god vekst for sektorspesifikke løsninger innen finansiell sektor, olje og gass, helse og velferd.

Den norskutviklede, digitale sak- og dokumenthåndteringsløsningen Public 360° har oppnådd en vekst på ca. 9% hittil i 2018, noe som skyldes at løsningen i økende grad tas i bruk innen offentlig sektor i Norden. Løsningen benyttes blant annet av stadig flere finske departement, inkludert forsvars- og justisdepartementet, samt Statsministerens kontor, med mål om å styrke digitaliseringen av den finske statsforvaltningen. 

- Vi hadde et sterkt tredje kvartal og fortsetter veksten på alle våre forretningsområder. Det er utrolig stimulerende med økningen vi opplever innen olje- og gassektoren, og at den norskutviklede, skybaserte løsningen Public 360° har god vekst på nordisk nivå. Vi opplever generelt økt etterspørsel etter skytjenester, noe som påvirker behovet for moderne sikkerhetsløsninger, sier Christian Schøyen, country manager i Tieto Norge. 

I løpet av kvartalet ble Tieto, som et av de første selskapene i Norden, med i European AI Alliance, et nyetablert forum for å styrke Europas konkurranseevne i forskning og utvikling av kunstig intelligens (AI). Tieto utvikler plattformer og løsninger for mange næringer som benytter denne teknologien og har et sterkt engasjement for utvikling av ansvarlig og etisk bruk av AI. Nylig vedtok selskapet etiske retningslinjer for bruk av AI.

- Kunstig intelligens vil påvirke alles liv. Med den økende bruken av AI er det nødvendig å løfte de etiske problemstillingene og møte de voksende ferdighetsbehovene som følger denne nye teknologien. Derfor har alle ansatte i Tieto muligheten til å trene og sertifisere seg innen AI, avslutter Schøyen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications 
Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com

Les hele kvartalsrapporten for Q3 2018 på http://www.tieto.com/investors 
Se video som oppsummerer tredje kvartal på to minutter her: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AF03B1ReL4U&feature=youtu.be

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 15 000 eksperter i nærmere 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn