noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Syv av ti bekymret for håndtering av persondata

16 juli 2018

Syv av ti nordmenn er bekymret for hvordan bedrifter bruker persondataene som de samler inn. Ni av ti sier det er viktig at bedriften informerer om hvordan persondata brukes, men bare en av tre har tillit til at bedriftene gjør dette på en god måte. Lavest tillit har vi til plattformselskaper som Airbnb og Uber.

- Undersøkelsen viser at det er et stort gap mellom forbrukernes syn på hvor viktig det er å holdes informert om hvordan bedrifter bruker persondata, og hvor godt bedriftene faktisk informerer om dette. Tillit er fundamentet i enhver relasjon, og oppnås ved at bedriften er transparente og opptrer på en troverdig måte, sier Christian Schøyen, country manager i Tieto Norge.

I undersøkelsen, som er gjennomført av SynoInt på vegne av Tieto, ble det stilt et åpent spørsmål til over 2 000 personer i Norge, Sverige og Finland om deres holdning til å dele persondata med bedrifter, og resultatet viser at et flertall er negative til dette. Undersøkelsen viser også at befolkningen i Norge har lav tillit til datahåndteringen hos bedrifter – syv av ti nordmenn er bekymret for hvordan selskapene bruker de personlige opplysningene de innhenter, mens tilsvarende tall er 76 prosent i Finland og 60 prosent i Sverige.

Nordmenn mer skeptiske til å dele persondata
Undersøkelsen viser at nordmenn gjennomgående er mer skeptiske til å dele persondata enn svensker og finner (40 prosent av nordmenn er negative til å dele persondata, sammenlignet med 27 prosent i Sverige og 26 prosent i Finland). Resultatene viser dessuten at nordmenn stiller høyere krav til selskaper enn svensker og finner, og at nordmenn har lavere forventninger til at bruk av persondata vil gi bedre kjøpsopplevelser enn svensker og finner.

Yngre er både mer kritiske – og mer positive
Rapporten viser også at den yngre og eldre delen av befolkningen er enig i at det er viktig at selskapene informerer dem om hvordan persondataene brukes. Respondentene i alderen 18-35 år er mer positive til å dele persondata enn de over 36 år. Et klart flertall av unge mener dessuten at bedriftene er gode til å informere om bruken av persondata, mens mange eldre mener at bedrifter er dårlige til å informere.

- Yngre mennesker er generelt mer kunnskapsrike om nettbasert integritet, og er også mer kildekritiske. De er også mer teknologisk kompetente enn den eldre delen av befolkningen, og vet hvordan de skal beskytte personlig informasjon på nettet. Dette betyr også at de er mindre skeptiske til bedrifters bruk av persondata, så lenge bedriften ikke misbruker dem, sier Schøyen.

Lav tillit til plattformselskaper som AirBnB og Uber
Undersøkelsen viser også at befolkningens tillit til ulike bransjer varierer. Respondentene vurderer det som viktigst å vite hvordan persondata brukes av selskaper innen bank- og helsetjenester. Dette er også bransjene som folk i Norden anser som best til å informere om hvordan de bruker personopplysningene som samles inn. I bunnen finner vi såkalte plattformselskaper som for eksempel Airbnb og Uber.

- At banker og helsetjenester vurderes som best i klassen til å håndtere persondata er naturlig, gitt mengden sensitiv informasjon de håndterer. Det er sannsynligvis også derfor folk føler at de er godt informert om bruken av dataene, da de er mer interessert og bekymret for hvordan den brukes, sier Schøyen.

Hele rapporten og undersøkelsen kan leses her.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført av SynoInt på det norske, svenske og finske markedet i perioden 14-18. april 2018, og det ble totalt utført 2 007 intervjuer. 501 nordmenn ble intervjuet, hvorav 62 prosent oppga å bo i by, og 38 prosent oppga å bo utenfor by.

Kontakt for ytterligere informasjon:
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00, epost: knut.ekern@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Utvalg fra svarene i undersøkelsen:

wisdom_of_crowds.png

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn