noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Øker investeringene på norske Lifecare-løsninger

24 mai 2018

Tieto investerer nå mer i utviklingen av vårt pleie- og omsorgssystem i Norden, med høy prioritet på Norge og de norske kommunene.

Per i dag, har Tieto en leveranse som dekker store deler av behovene til dagens helse- og velferdssektor. Lifecare er en videreutvikling og fornyelse av vår eksisterende produktportefølje, og vi har allerede utviklet mange løsninger i konseptet. Noen eksempler på dette er mobil hjemmetjeneste og mobil hjemmesykepleie samt avviksrapportering. Alle våre løsninger er utviklet for å fungere fullstendig integrert med dagens pleie- og omsorgsløsning, Gerica.

Vårt hovedmål er enkelhet og brukervennlighet gjennom prosess- og beslutningsstøtte, tilgjengelighet med mobile løsninger og levering av selve løsningen. Med dette vil vi fortsette å skape bedre digitale innbyggertjenester. Slike tjenester vil øke mestring og deltakelse i egen helse, samt gjøre det enklere for administrator. Våre digitale innbyggere er tilknyttet pleie- og omsorgsløsningen, dermed vil informasjon bli lest og lagret direkte i løsningen.

Tieto har også andre relevante intiativer, for eksempel innen velferdsteknologi, som gir en direkte gevinst for utvikling av e-helseområdet innen både helse, velferd og nasjonale løsninger.

Med kundebehov og digitalisering i sentrum, jobber vi kontinuerlig med utvikling av løsninger for enda bedre innbyggertjenester gjennom dialog med våre kunder og partnere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn