noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny nordisk studie viser at etablerte selskaper fremmer digital transformasjon mer enn digitale start-ups

Den digitale transformasjonen i Norden er ikke primært drevet av start-ups som utfordrer markedet over natten, men av etablerte industriaktører som endrer sine eksisterende virksomheter.

15 november 2018

Den digitale transformasjonen i Norden er ikke primært drevet av start-ups som utfordrer markedet over natten, men av etablerte industriaktører som endrer sine eksisterende virksomheter. Disruptiv innovasjon kommer i økende grad fra selskaper som allerede har en sterk markedsposisjon, eksisterende kundebase, et velfungerende økosystem av partnere og sterk merkevare. Dette er blant de viktigste funnene i den nye studien: Towards a data-driven future, utført av IDC på oppdrag av Tieto.

- Banebrytende tiltak fra etablerte organisasjoner er ofte mindre synlige, men effekten er minst like omfattende som om den kommer fra oppstartsvirksomheter som er født digitale. Studien viser samtidig at store endringer kan komme fra selskaper som ikke er konkurrerende virksomheter i dag, eller fra virksomheter som kun er tilstede i andre markeder, sier Ingvild Araldsen Blom, leder for Business Consulting i Tieto Norge.

IDC spår at mer enn 50% av verdensøkonomien blir digitalisert i 2021, og at veksten i alle bransjer vil bli drevet av digitale forbedringer. Dette betyr at organisasjoner blir tvunget til å digitalisere leveranser, forsyningskjeder og hele forretningsmodeller for å forbli konkurransedyktige og relevante.

Nordiske virksomheter henger etter globale konkurrenter i global transformasjon

Andelen virksomheter som anses som digitale transformatorer er betydelig større globalt (29%) enn i Norden (16%), og denne endringen ledes av nordamerikanske selskaper. Nordiske organisasjoner fokuserer i større grad på bedriftsoptimalisering og stegvise forbedringer fremfor disruptive endringer. Mens nordiske virksomheter er hurtige til å implementere ny teknologi, har få nordiske organisasjoner (7%) endret inntektsmodeller eller gjort grunnleggende endringer i forretningsmodellene.

Samtidig gir endringen enestående muligheter for effektivitetsgevinster og vekst for nordiske organisasjoner. 80% av de nordiske lederne mener at de viktigste endringene vil komme i fremtiden, mens 85% av lederne forventer å endre forretnings- eller operasjonsmodeller, noe som betyr at de fleste organisasjoner er i tidlig fase av deres digitale transformasjonsreise.

- Vår tidligere studie viste at sju av ti ledere i nordiske bedrifter frykter at dagens forretningsmodell er utdatert om fem år. Denne nye studien viser at bedriftsledere på tvers av alle næringer i Norden anerkjenner at den digitale transformasjonen vil ha stor effekt på virksomhetene. Kundekrav og forventninger har endret seg, og nye produkter og tjenester lanseres av både eksisterende konkurrenter og nye konkurrenter, med potensial for å endre markedet i betydelig grad, fortsetter Araldsen Blom.

Nordiske organisasjoner er raske til å utnytte ny teknologi for å bli mer effektive og kundeorienterte, men er forsiktige med å transformere forretningsmodellene. Jo sterkere konkurransen er, og jo tøffere de økonomiske forholdene er, desto mer sannsynlig er det for at virksomheter skal transformeres utover virksomhetsoptimalisering, og at virksomheter som ser digital transformasjon som en trussel, vil mest sannsynlig endre forretningsmodellene.

Digitale endringer er høyst ulik i forskjellige bransjer

Effekten av den digitale transformasjonen er tydelig i alle bransjer og segmenter. Det er en tendens at endrede krav fra kundene påvirker finske organisasjoner mest, og har minst påvirkning for norske.

Mens sosiale nettverkstjenester og dataanalyse blir vurdert som de viktigste teknologiene for å forsterke forretningstransformasjon, er maskinlæring (kunstig intelligens) blant de fremste strategiske prioriteringene for de fleste bedrifter og næringer. Blockchain er viktig i utvalgte næringer som transport og logistikk, samt finansielle tjenester, men benyttes i begrenset grad i andre næringer.

Sverige fører an den digitale transformasjonen i Norden

Svenske virksomheter er litt foran de finske som igjen er litt foran norske i transformasjonsreisen. Dette forklares delvis av den økonomiske utviklingen etter finanskrisen, samt forskjellene i industriell demografi.

Teknologisk forståelse er nøkkelen for vellykket digital transformasjon
Betydningen av teknologi er anerkjent i alle ledd av virksomhetene, og ledere med IT-bakgrunn er de fremste driverne i den strategiske transformasjonen. Transformasjon drives og støttes av IT, og nye plattformteknologier og innovasjonsakseleratorer blir stadig hurtigere implementert. 

Kjernen i digital transformasjon er IT, og teknologiansvar og teknologiforståelse står sentralt for å lykkes med digital transformasjon. IT-ledere er stadig mer involvert i beslutninger, og får også nye roller i bedriftsledelsen – enten i helt nye stillinger eller med betydelig større ansvar. Derfor er IT i økende grad en drivende faktor i forretningsutviklingen etter hvert som virksomheter tilpasser seg den digitalt transformerte hverdagen.

Les mer i studien: https://campaigns.tieto.com/data-drivenfuture 

Kontakt for ytterligere informasjon:
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: +47 93 00 26 00, e-post: knut.ekern@tieto.com

Om studien
Studien er den seneste av Tietos serie av studiene om digital transformasjon og utvikling av nye forretningsmuligheter i Norden. 2016-studien Tieto Foresight 2020 fokuserte på konvergens i industrien, 2017-studien Fremtidsperspektiver fokuserte på bransjetransformasjon, mens denne nyeste studien analyserer teknologiens påvirkning, forandring og rolle i transformasjonsreisen.

Studien er basert på en undersøkelse av 300 bedrifts- og IT-ledere i Norge (60), Sverige (150) og Finland (90) gjennomført i juni og juli 2018. Respondentene ble delt jevnt mellom store (500 + ansatte) og middels store (100-499 ansatte) organisasjoner på tvers av alle industrisegmenter. Data ble samlet og analysert av IDC Nordic som er forskningspartner for denne studien.

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn