noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Markerer 50 år med aktivt samfunnsansvar

27 april 2018

Tieto fyller 50 år den 10. mai 2018. For å markere anledningen inviteres alle Tietos medarbeidere til å bidra med én dags arbeid for et veldedig formål, et arbeid som gjennomføres i samarbeid med Gi bort dagen.

Målet vårt som selskap og samfunnsaktør, er å spille en aktiv rolle i samfunnet. Vi tror at IT kan være en sterk pådriver for bærekraftig utvikling, og jobber med å skape verdi for bedrifter, mennesker og samfunn gjennom nyskapende IT-tjenester og -løsninger.

For å markere selskapets bursdag inviteres alle våre medarbeidere til å bidra med å dele sin kunnskap og sitt engasjement for å støtte et eller flere gode formål. Vi skal bidra med å løse ulike utfordringer, kompetanseoverføring eller bidra med aktiviteter som skaper verdier for en eller flere frivillige organisasjoner og gode formål. Aktivitene vil skje i løpet av 2018, og vil videreføres etter behov. Samtidig håper vi at summen av aktivitetene vil bygge og forsterke kulturen i selskapet gjennom at vi bidrar sammen.

Om Gi bort dagen

Gi bort dagen er en profesjonell rådgiver som hjelper bedrifter med å ta aktivt samfunnsansvar. Organisasjonen har siden 2012 opparbeidet en unik kompetanse på hvordan bedrifter kan få større effekt av sitt samfunnsansvar. Deres erfaring er at nøkkelen er å engasjere de ansatte i handling. Organisasjonen samarbeider med ulike frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og andre aktører som viser omsorg over hele landet. http://gibortdagen.no/

Om Tietos verdier og etiske retningslinjer

Tietos verdier og etiske retningslinjer er basert på United Nations Global Compact-prinsippene for menneskerettigheter, arbeideres rettigheter, anti-korrupsjon og miljø (underskrevet årlig siden 2010), og vi handler også i samsvar med OECDS-retningslinjene for multinasjonale selskaper.

Våre langsiktige mål som selskap er å:

  • Minimere miljøpåvirkningen
  • Være en etisk foregangsfigur i det globale samfunnet
  • Skape verdi for aksjonærene våre

Hvert år utformer vi en rapport som tar for seg selskapets ansvar og hvordan vi har prestert, i henhold til Global Reporting Initiative G4-retningslinjene for bærekraftig rapportering.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn