noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lillestrøm kommune: Skal tilby bedre helse- og omsorgstjenester

Målet er at innbyggerne skal få riktig tjeneste på rett sted til riktig tid og med rett kompetanse.

31 oktober 2018

Lillestrøm kommune etableres 1.1.2020 etter sammenslåing av kommunene Fet, Skedsmo og Sørum. Lillestrøm kommune gjør betydelige investeringer i ny IKT-plattform og i en rekke nye kjerne- og fagsystemer for å kunne levere gode tjenester til innbyggere og ansatte. Som en del av dette arbeidet har Lillestrøm kommune inngått avtale med Tieto om levering av pleie- og omsorgssystem til tjenesteområdet Helse og mestring. Målet er at innbyggerne skal få riktig tjeneste på rett sted til riktig tid og med rett kompetanse.

Prosjektet med å anskaffe en ny løsning startet høsten 2017. I overkant av 30 ansatte fra de tre kommunene har deltatt i prosjektet. Prosjektet går nå over til etableringsfasen hvor eksisterende løsninger og data skal konverteres og hvor brukere skal læres opp i ny løsning. Pleie- og omsorgsløsningen skal i løpet av 2019 rulles ut i de tre kommunene slik at man er godt forberedt når overgangen til felles system skjer 1.1.2020. Pleie- og omsorgsløsningen vil benyttes av 4000 ansatte og ivareta rundt 13.000 brukere i den nye kommunen.

Effektivisering, fleksibilitet og sikkerhet med digitale løsninger 
- Løsningen skal bidra til å systematisere og effektivisere alle kommunens helse- og omsorgstjenester. Da vi startet anskaffelsesprosessen brukte vi «brukerreisen» som utgangspunkt for å identifisere alle stadiene i leveringen av en tjeneste. Ved å vurdere og analysere de enkelte stadiene, kan en finne den løsningen som bidrar til effektiv drift og god pasientsikkerhet, sier direktør for helse og mestring, Bjørg Torill Madsen.

Programvaren kommunen nå anskaffer er et mer omfattende IT-system enn noen av kommunene har i dag. Den ivaretar alle tjenester innenfor helse- og omsorg og skal gi bedre styring av ressuser mot behovene til brukerne. Mobile løsninger vil være viktige verktøy for å koble personell mot brukere og gi mer fleksibilitet og god pasientsikkerhet.

Gleder oss til å komme i gang
- Lillestrøm har virkelig utfordret oss i denne konkurransen, og vi er stolte over å bli valgt som leverandør til den nye kommunen. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å gi ansatte i den nye kommunen gode, digitale løsninger for at de kan yte enda bedre tjenester for sine innbyggere, sier Andreas Slette, kundeansvarlig i Tieto.

Kontakt for ytterligere informasjon:
Torbjørn Pedersen, Digitaliseringsdirektør, Lillestrøm kommune, e-post: torpede@skedsmo.kommune.no

Bjørn Torill Madsen, Kommunaldirektør Helse og mestring, Lillestrøm kommune, e-post: bmads@sorum.kommune.no

Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00, e-post: knut.ekern@tieto.com   

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.
 

Bilde: F.v. Torbjørn Pedersen - Digitaliseringsdirektør Lillestrøm kommune, Nina Østnes - Lillestrøm kommune, Håvard Resløkken fra Tieto, Anne Svendsen - Lillestrøm kommune, Bjørg Torill Madsen - Direktør for Helse og Mestring Lillestrøm kommune, Jorunn Såtvedt - Lillestrøm kommune, Linda Solheim - Lillestrøm kommune.

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn