noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Den nye sikkerhetsloven – dette betyr det for deg

Over 80 personer deltok på Tietos frokostseminar med Bente Hoff fra NSM og Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge som innledere. Les en kort oppsummering, inkludert NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

19 desember 2018

Den 18. desember hadde vi besøk av Bente Hoff, avdelingsdirektør cybersikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Torgeir Waterhouse, IKT-Norge, for å dele sin innsikt om den nye sikkerhetsloven, og hva du må være forberedt på når loven trer i kraft fra nyttår. Over 80 personer var tilstede på frokostseminaret, og det er tydelig at mange er spente på konsekvensene.

All digital infrastruktur for samfunnskritiske områder som helse, forsvar, olje og gass vil bli underlagt den nye loven.Det har skjedd mye siden 1998, året da nåværende lov trådte i kraft.

Hvem blir berørt?

Alle offentlige organer blir direkte underlagt den nye loven, stat, fylkeskommuner og kommuner. Det vil si, alle virksomheter som har råderett eller eier informasjon, uavhengig om de er kunde eller leverandør. Flere IKT-systemer og infrastruktur vil berøres, og kompetanse på området er helt sentralt for å kunne etterfølge loven.

Hva bør du gjøre?

Bente Hoff og Torgeir Waterhouse hadde en god diskusjon om sikkerhetsloven og hva som er viktige konsekvenser. Ta læring fra GDPR, gjennomfør en lignende øvelse som ble gjort i forbindelse med den nye personvernsforordningen, og bygg på kartleggingen fra dette prosjektet. Her er fire viktige områder du bør vektlegge når vi over nyåret får den nye sikkerhetsloven:

  • Kompetanse – utvikle kompetanse i egen organisasjon
  • Risikovurderinger – gjennomfør egne vurderinger opp mot den nye sikkerhetsloven
  • Følg med på utpekingen av grunnleggende nasjonale funksjoner
  • Følg NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet: identifisere og kartlegge, Beskytte, opprettholde og oppdage og håndtere og gjenopprette
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn