noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Råde kommune skal levere bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole

07 desember 2017

Råde kommune i Østfold har som mål å levere gode, digitale løsninger for innbyggerne i kommunen. Med bakgrunn i dette har de gått til anskaffelse av en nettbasert, oppvekstadministrativ løsning for grunnskolene, SFO og barnehagene. Den valgte løsningen fra Tieto Education er en helhetlig, integrert løsning som skal gi bedre digitale opplevelser for brukere og foresatte. Samtidig skal kommunen oppnå bedre kostnadseffektivitet og lede brukerne gjennom tjenestene på en god og smidig måte.

- Vi i Råde kommune er veldig fornøyde med valget. Vi har god erfaring med Tieto og verdsetter høyt å ha en stor og solid samarbeidsparter som skal stå for leveransen. Vi var spesielt fornøyd med Tieto sine overordnede it-arkitekturprinsipper i oppvekstløsningen som gjør at vi er sikret fleksibilitet og innovasjon i tiden som kommer, sier Birgitte Glende Andreassen, innkjøpsansvarlig i Råde kommune.

Stor nytteverdi for både brukere og foresatte
Tieto Education er en helhetlig, integrert løsning. Oppgaveorientert design sørger for å lede brukerne igjennom oppgavene de vil løse på en god og smidig måte. Den moderne it-arkitekturen vil sørge for å gjøre løsningen fleksibel både nå og i fremtiden, slik at Råde kommune får frihet til å bygge opp sitt eget økosystem av oppveksttjenester. Ved å la Tieto levere smarte IT-tjenester frigjør Råde kommune tid og ressurser til kjernevirksomheten. Ved effektivisering av prosesser, automatisering av tjenester og en integrert arkitektur, vil systemene være kostnadsbesparende for kommunen.

- Vi ser veldig frem til å levere gode løsninger til barnehager, SFO og skoler i Råde kommune. Kommunen har gjort en grundig jobb med å legge til rette for en god og fremtidsrettet infrastruktur som gjør at løsningene kan viderutvikles etter hvert som behov og krav endres over tid, sier Kjetil Næssan, leder for Tieto Education i Norge.

Digitalisering av oppvekstsektoren
Løsningen inkluderer håndtering av IOP og sensitive data, timeplanlegger og app for foresatte. Arbeidsflyten, prosessene og kommunikasjonen med foresatte skal heves til et nytt nivå. Løsningen sys sammen i en moderne arkitektur der blant annet administrasjonssystemet og timeplanleggeren integreres i realtid. Tieto sin egen integrasjonsplattform, TEIS, benyttes som integrasjonsmotor og sørger for godt samspill mellom de ulike systemene, samtidig som den tar seg av monitorering, varsling og effektivisering av integrasjonsarkitekturen.

Tieto Education
Tieto Education sørger for at administrasjonen, elever, lærere, skoleledelse og barnehagepersonell får best mulig forutsetning for å lykkes med sine oppgaver, samtidig som de foresatte enkelt kan ta del i sine barns hverdag gjennom foreldre-app og gode kommunikasjonsløsninger.

Kontakt for ytterligere informasjon:
Birgitte Glende Andreassen, Råde kommune, telefon: 907 43 608
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00, epost: knut.ekern[at]tieto.com

Om Tieto
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn