noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kommunesamarbeid på Sunnmøre skal tilby bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole

20 desember 2017

Kommunesamarbeidet Sjustjerna har gått til anskaffelse av ny oppvekstløsning for seks av sine syv kommuner. Løsningen skal benyttes i barnehage, SFO og skole, og valget av løsning falt på Tieto Education. Ved å la Tieto levere smarte IT-tjenester frigjør Sjustjerna tid og ressurser til kjernevirksomheten. Ved effektivisering av prosesser, automatisering av tjenester og en åpen arkitektur, vil systemene være kostnadsbesparende for kommunen.

Sjustjerna er et regionalt samarbeid på Søre Sunnmøre bestående av kommunene Herøy, Hareid, Volda, Sande, Ulstein, Vanylven og Ørsta. Grunntanken for Sjustjerna er "Saman er vi sterkare." Til sammen utgjør de 7 kommunene nærmere 50.000 innbyggere.

- Ved anskaffelsen av ny oppvekstløsning vurderte vi Tieto som beste leverandør på kvalitet og funksjonalitet, særlig på grunn av en helintegrert timeplanlegger, samt den beste løsninga knytta til integrasjon med sak- og arkiv for arbeid med sensitive data, sier Hilde Hestås, Fagleiar for oppvekst i Herøy kommune.

Digitalisering av oppvekstsektoren
Kommunene ønsket å få effektivisert administrasjonen, øke brukervennligheten for sine brukere, samt få på plass et bedre styringsverktøy. Sjustjerna er opptatt av å få løst arbeidsoppgavene som ligger hos brukerne i dag, men er også opptatt av å ha en partner for fremtiden som vet å utnytte mulighetene som ligger i digitaliseringen av oppvekstsektoren.

Løsningen som leveres til skoler, barnehager og SFO i Sjustjerna er en helhetlig integrert løsning, og takket være rollebasert innlogging tilpasser løsningen seg brukerens behov. Innholdet blir skreddersydd brukeren, og tilgangsstyring presenterer den enkelte kun for relevant funksjonalitet. Oppgaveorientert design sørger for å lede brukerne igjennom oppgavene de vil løse på en god og intuitiv måte.

- Dette er skikkelig gøy og vi gleder oss til å forenkle hverdagen for brukerne i Sjustjerna. Løsningen for skole- SFO og barnehageadministrasjon inkluderer timeplanlegger fra TimeEdit, samt vår løsning for håndtering av sensitive data som eksempelvis IOP "Sikker arbeidsflyt." Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet, og ser fram til et godt samarbeid i årene som kommer, sier Kjetil Næssan, leder for Tieto Education i Norge.

Tieto Education sørger for at administrasjonen, elever, lærere, skoleledelse og barnehagepersonell får best mulig forutsetning for å lykkes med sine oppgaver, samtidig som de foresatte enkelt kan ta del i sine barns hverdag gjennom foreldre-app og gode kommunikasjonsløsninger.

Kontakt for ytterligere informasjon:
Hilde Hestås, Fagleiar for oppvekst i Herøy kommune, telefon: 70 08 1385
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00, epost: knut.ekern@tieto.com

Om Tieto
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn