noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

eHelse – erfaringer fra Arendalsuka

22 august 2017

Sammen med IKT-Norge inviterte Tieto til en e-helsedebatt under Arendalsuka. Helseminister Bent Høie ble utfordret av Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen om hvordan Norge kan bli best på e-helse innen 2025.

Med overskriften Best på eHelse innen 2025 – hvordan oppnår vi dette? møttes en rekke ledende helsepolitikere, strateger, innovatører og fagpersoner på Arendalsuka. IKT-Norges Nard Schreurs og Microsofts Shahzad Rana sørget for en god ramme basert på følgende tre hovedspørsmål:

 • Hva er “e-helse”?
 • Hva innebærer det å “bli best”?
 • Hvordan er veien for Norge dit?

Bakgrunnen for debatten:

I 2016 lanserte den svenske regjeringen "Vision e-health 2025” med ambisiøse mål for Sverige om å bli verdensledende innen e-helse i 2025. Arbeiderpartiet har kopiert den samme målsetningen om at Norge skal bli det beste landet på eHelse innen 2025. Alle de nordiske landene har nå høye ambisjoner på området, og veien videre må stakes ut, raskt, for å lykkes. En visjon er avgjørende for å angi retning og vise ambisjoner, men hvordan går man fra visjon til handling?

Politikerne ble utfordret av tre spesialister, som presenterte sine ideer om hvordan vi kan bli best på e-helse. Johan Höglund representerte it-bransjen. Kari J. Kværner representerte innovasjon, mens Petter Risøe representerte (unge) leger og klinikere.

Noen stikkord fra debatten:

 • Ambisjonsnivået må opp – og vi må ha noe å strekke oss etter.
 • Kultur og organisering er minst like viktige barrierer som teknologi.
 • De nordiske landene har alle forutsetninger til å lykkes med å skape gode e-helsetjenester.
 • De store IT-prosjektenes tid er forbi, nå må vi integrere pasientene bedre i egen helse.
 • Å lykkes med e-helse betyr å utnytte digitaliseringens muligheter.
 • Vi må jobbe i tettere partnerskap, utvikle samarbeid hvor vi deler risiko og nytte.
 • Vi bør etablere en egen "sandkasse" hvor vi kan teste nye og innovative løsniger. Denne bør være i nasjonal regi.

Følgende deltok i panelet:

 • Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)
 • Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson (Ap)
 • Christine Bergland, direktør, Direktoratet for e-helse
 • Endre Sandvik, kommunaldirektør, Oslo kommune
 • Johan Höglund, VP Healthcare, Welfare, Education, Tieto
 • Kari J. Kværner, Director of Innovation (C3 Connected Care)
 • Petter Risøe, styremedlem i Yngre Legers Forening (YLF)

Debatten ble etterfulgt av en e-helsebar organisert av Tieto, IKT-Norge, IBM, Cerner, Sopra Steria, Microsoft og DXC Technology. en nyttig arena for kompetanse- og erfaringsutveksling!

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn