noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Skog, papirmasse, papir og fiber

Er din skogsvirksomhet klar for en digital fremtid? Vi tilbyr tjenester og løsninger for masse, papir, papp og emballasje, vev, spesialpapir, fiberduk, bioprodukter og tre- og fiberinnhenting.

Ett steg foran

Optimaliser skogsindustrien ved å koble sammen skogøkosystemer for sanntid, ende til ende synlighet av forsyningskjeden.

Økosystemet innen skog er i endring, råstoffkonkurransen blir tøffere, samtidig som det er et driv mot et mer bærekraftig, biobasert samfunn. Tilpasning til markedet krever at skogselskaper vurderer og optimaliserer sin virksomhet og prosesser, samtidig som de lager nye produkter, markeder og inntektsstrømmer. Automatisering og digitalisering er nøkkelen til å øke både produktivitet og innovasjon i hele verdikjeden, i kombinasjon med integrert bruk av økosystemer og partnerskap. Med mer enn 50 års erfaring på tvers av skogssektoren, kan vi hjelpe deg med å forbedre driftseffektiviteten og transformere virksomheten din med støtte fra vårt partnerøkosystem og bruk av ny teknologi.

Ari Järvelä

Managing Director, Tietoevry Industry

Effektivitet i forsyningskjeden – bli med på reisen med oss

Spill av video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn