noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Er du klar for Microsoft 365 Copilot?

Når Microsofts AI-assistent Microsoft 365 Copilot snart rulles ut, kan den frigi tid for sluttbrukerne og slik gjøre virksomheter mer effektive.

Thomas Rasch Brastad / september 04, 2023

Siden Chat GPT ble lansert i november i fjor har AI, og kanskje mer spesifikt generativ AI, vært noe «alle» har snakket om. Et aspekt ved kunstig intelligens som har blitt viet ekstra mye oppmerksomhet er hvordan teknologien vil påvirke måten vi jobber på.

Et verktøy som kan komme til å virkelig endre arbeidshverdagen for mange er Microsofts AI-assistent Microsoft 365 Copilot. Copilot virker på tvers av Microsoft 365-applikasjonene du bruker til daglig, og kan hjelpe deg med alt fra å ta notater fra et Teams-møte til å skrive sammendrag av lange dokumenter og lage utkast til PowerPoint-presentasjoner.

De fleste opplever arbeidshverdagen som veldig hektisk, og savner tid til å være kreative og å tilegne seg ny kunnskap. Her kan Copilot bidra med mye.

For at å få mest mulig ut av AI-verktøy som Copilot er det imidlertid viktig med gode forberedelser og en solid plan for implementeringen. For dette har Tietoevry utviklet et eget rammeverk som fokuserer på forberedelser, implementering og forvaltning:

I forberedelsesfasen er det først viktig å sikre at en virksomhet er klar til å ta i bruk AI generelt, enten det er snakk om Copilot eller andre verktøy. Det innebærer blant annet at man får på plass interne regler for hva som er god etisk bruk av AI. Når man har gjort det, kan man se mer spesifikt på Copilot og sikre at organisasjonen møter tekniske krav og at man har eller gjør de nødvendige sikkerhetskonfigurasjonene.

Lanseringsdato for Copilot er ennå ikke annonsert, men det er like rundt hjørnet.

Til slutt bør man klart definere hvilke mål man har for Copilot og hvordan verktøyet kan bidra til at organisasjonen når sine mål. Hvordan Copilot benyttes og hvilken verdi den tilfører vil variere fra bransje til bransje. Derfor er det også viktig at man knytter noen konkrete bruker-scenarioer til målene.

Når man går over til implementeringsfasen er det viktig å starte med en kontrollert pilot og å forberede brukerne godt. For de fleste virksomheter vil brukeradopsjon være en nøkkel til å lykkes. Derfor er det viktig å gi medarbeiderne god opplæring i starten, samt legge til rette for tilstrekkelig brukerstøtte videre.

Etter utrulling anbefaler vi at virksomheter etablerer ekspertteam (det vi kaller centers of excellence) som sikrer at Copilot kontinuerlig forvaltes og utvikles på en sikker måte, og at det tilfører tilstrekkelig forretningsverdi.

Tietoevry har ekspertisen som trengs for å hjelpe din organisasjon med å få mest mulig ut av dette nye verktøyet.

Thomas Rasch Brastad
Head of User Experience Services, Tietoevry Tech Services

SKREVET AV

Thomas Rasch Brastad

Head of User Experience Services, Tietoevry Tech Services

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn