noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Leverandørene vil bidra

28. januar samlet EHIN aktørene til en paneldiskusjon om status og veikartet. For er det én sak alle aktører er enige om, så er det at helse og omsorg trenger et digitaliseringsløft.

Hilde Walter Moland / februar 17, 2021

Etter en helt nødvendig fot i bakken før jul presenterte Direktoratet for eHelse et oppdatert veikart for digitaliseringen av helse og omsorg. Leverandørene ønsker veikartet velkomment og vil gjerne bidra med sin ekspertise innenfor digitalisering.

28. januar samlet EHIN aktørene til en paneldiskusjon om status og veikartet. For er det en sak alle aktører er enige om, så er det at helsesektoren trenger et digitaliseringsløft.

Hva handler dette om?

I bunn og grunn er digitaliseringen av helse og omsorg en dyd av nødvendighet for å håndtere et økende behov i årene som kommer. Vi blir stadig flere eldre, vi får flere med kroniske og sammensatte lidelser, noe som øker presset på helse og omsorg. Samtidig blir vi færre yrkesaktive, som fører til færre hender til å hjelpe. Det vil også redusere skatteinntektene som skal finansiere bedrifterna. I presentasjonen av regjeringens perspektivmelding pekte Finansminister Jan Tore Sanner på at vi i dag er fire yrkesaktive per pensjonist. I 2060 er vi bare to yrkesaktive per pensjonist. Dette faller sammen med mindre inntekter fra oljeproduksjonen.

Behovet for å tenke nytt og utvikle digitale verktøy som støtter klinikere, pasienter og innbyggere er helt nødvendig. For vi er alle enige om at helsetjenesten skal tilby forebygging og behandling av høy kvalitet til alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og bosted.

Hvordan kan vi akselerere digitaliseringen?

Vi jobber langs tre akser som skal sikre at teknologien får levekår der den kan trives og utvikles:

1. «Motoren» må fikses

  • Infrastrukturen i helse- og omsorgsektoren må oppgraderes for å legge til rette for fornying av applikasjoner og løsninger
  • Muliggjøre innsamling og analyse av store mengder data
  • Få ned tiden det tar fra forskning, via innovasjon til nye tjenester

2. Verktøyene må bli bedre

  • Digitaliseringen skal ikke bremse helsetjenesten, men rydde bort frustrasjon og manuelle oppgaver
  • Åpne for bruk av beslutningsstøtte og varsler som øker kvaliteten i behandlingen og oppfølgingen av pasientene
  • Bruke befolkningsdata for å forebygge

3. Få ut potensialet av kunstig intelligens og automasjon

  • Kunstig intelligens har vist lovende bidrag innenfor bildediagnostikk og å finne sammenhenger i store data
  • Automasjon har potensialet til å rydde opp i manuelle prosesser og oppgaver

Vi sitter med flere tiår med kompetanse i utvikling av verktøy for ansatte og brukere innen helse og omsorg. Samtidig bygger vi opp et av Nordens største transformasjonsmiljøer med ekspertise på fornying og forbedring. Disse ressursene er mer enn klare for å dele sin teknologiske erfaring og ekspertise når veikartet for den digitale helsetjenesten skal tegnes. For er det én ting vi er enige om, så er det at denne sektoren trenger et etterlengtet løft. Det er på tide å bringe helse opp på siden og forbi andre sektorer i digitaliseringsløpet. 

Hilde Walter Moland
Head of User Experience Services

SKREVET AV

Hilde Walter Moland

Head of User Experience Services

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn