noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma TietoEVRY komentārs par juridisko procesu

17 decembris 2020

2018. gadā bijušais SIA “Tieto Latvia” darbinieks tika notiesāts par kukuļdošanu Baltkrievijā. Lieta attiecās uz darbinieku kā fizisku personu, nevis uz uzņēmumu. 2019. gada maijā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) uzsāka izmeklēšanu Latvijā par iespējamo SIA “Tieto Latvia” atbildību kā juridiskai personai.

2020.gada 3.decembrī TietoEVRY ir saņēmis oficiālu paziņojumu no KNAB, ka izmeklēšana ir pabeigta un lieta nodota prokuratūrai. 2020. gada 14.decembrī TietoEVRY ir saņēmis oficiālu informāciju par lietas nodošanu tiesai, ka Latvijas Republikas Prokuratūra ir nolēmusi uzsākt tiesas procesu pret SIA “Tieto Latvia”.

Tiesa izskatīs apsūdzību par to, kā SIA “Tieto Latvia” ir uzraudzījusi un kontrolējusi procesus, lai novērstu uzņēmuma aktīvu ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī vai kukuļošana ir novedusi pie iespējamas nodokļu nemaksāšanas.

TietoEVRY ir cieši sekojis pirmstiesas izmeklēšanai, tās ietvaros TietoEVRY ir sadarbojies ar Latvijas Republikas varas institūcijām un sniedzis visu pieprasīto, tās rīcībā esošo informāciju.

TietoEVRY izpildīs visus pienākumus un izmantos visas tiesības, kādas tai ir attiecībā uz apsūdzību, atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

TietoEVRY kā uzņēmums ir kategoriski pret jebkādām darbībām, kas neatbilstu ētikas pamatprincipiem vai ļaunprātīgai biznesa praksei. TietoEVRY nosaka visiem tā darbiniekiem, kā arī visiem sadarbības partneriem un apakšuzņēmumiem visā pasaulē strādāt atbilstoši katras valsts tiesību aktiem un ievērot TietoEVRY ētikas vadlīnijas, kas ietvertas uzņēmuma Uzvedības Kodeksā. Mēs ļoti nopietni uztveram pārkāpumus pret mūsu Uzvedības kodeksu un esam veikuši koriģējošas darbības Latvijā un Baltkrievijā, lai nodrošinātu pārkāpumu neatkārtošanos nākotnē.

Kodekss ir izstrādāts atbilstoši Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Ētikas Kodeksam un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (EDSO) izstrādātajām Starptautisko Uzņēmumu Vadlīnijām.

 

Papildu informācija:

Valēri Vārna,

TietoEVRY Latvia valsts vadītāja

valerija.varna@tietoevry.com +371 6751 0000

 

Kia Haringa,

globālās komunikācijas vadītāja,

kia.haring@tietoevry.com +358 40 765 3700

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn