noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Noslēgusies iekšējā izmeklēšana un veikti preventīvi pasākumi

21 jūnijs 2018

Atsaucoties uz informāciju, kas publicēta 2018.gada 31.janvārī, bijušais Tieto darbinieks, kurš strādāja pie atsevišķu biznesa projektu īstenošanas Baltkrievijā, ir atzīts par vainīgu kukuļošanā. Izmeklēšanas process un tiesas sēde tika veikti par šo cilvēku kā privātpersonu, ne Tieto kā uzņēmumu. Ņemot vērā notikušo, Tieto, sadarbībā ar ārējo auditoru, veica neatkarīgu iekšējo izmeklēšanu, un ir ieviesusi uzlabojumus atbilstoši auditora ieteikumiem.

Tieto veica izmeklēšanu sadarbībā ar ārējo auditoru, tādējādi nodrošinot neatkarīgu situācijas analīzi. Izmeklēšana rezultātā tika apstiprinātas aizdomas par Tieto aktīvu ļaunprātīgu izmantošanu un secināts, ka šī pārkāpuma finansiālā ietekme ir nebūtiska. Izmeklēšana komisija norādīja uz nepieciešamību veikt uzlabojumus sadarbības partneru pārvaldības jomā laika posmā, kad šie darījumi tika īstenoti.

Uzņēmumā veiktas vairākas aktivitātes, lai nodrošinātu, ka šāda situācija neatkārtojas. Vairums no auditora ieteiktajiem uzlabojumiem tika ieviesti paralēli veiktajai izmeklēšanai. Jau vairākus gadus atpakaļ uzņēmumā tika izstrādāta Sadarbības partneru politika un 2016.gadā tā tika papildināta saskaņā ar Tieto Uzvedības Kodeksā (Code of Conduct) iekļautajām vadlīnijām. Darbu pie iespējamiem uzlabojumiem paredzēts turpināt atbilstoši auditora ieteikumiem.

Tieto ir kategoriski pret jebkādām darbībām, kas neatbilst ētikas pamatprincipiem, vai ļaunprātīgu tā biznesa izmantošanu. Tieto nosaka uzņēmuma darbiniekiem, kā arī saviem sadarbības partneriem un apakšuzņēmumiem visā pasaulē strādāt atbilstoši katras valsts likumdošanai un ievērot Tieto ētikas vadlīnijas, kas ietvertas uzņēmuma Uzvedības Kodeksā. Kodekss ir izstrādāts atbilstoši Apvienoto Nāciju (ANO) Ētikas Kodeksam (United Nations Global Compact) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādātajām Starptautisko Uzņēmumu Vadlīnijām (OECD Guidelines for Multinational Enterprises).

"Mēs šo situāciju uztveram ļoti nopietni un esam kategoriski pret jebkādām darbībām, kas neatbilst ētikas pamatprincipiem, vai ļaunprātīgu mūsu biznesa izmantošanu. Mēs esam veikuši virkni uzlabojumu mūsu procesu pārvaldībā Latvijā un Baltkrievijā. Mēs rūpīgi izanalizēsim audita sniegto ziņojumu un darīsim visu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu darbību visā pasaulē," norāda Kia Haringa (Kia Haring), Tieto Grupas Komunikācijas un Korporatīvās atbildības vadītāja.

Papildus informācijai:
Kia Haringa, Tieto Grupas Komunikācijas un Korporatīvās atbildības vadītāja, kia.haring[at]tieto.com, +358 40 765 3700

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn