noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Informācijas sistēmu izstrāde, integrācija un uzturēšana

IS izstrāde, integrācija un uzturēšana

TietoEVRY in Latvia nodrošina profesionālu informācijas sistēmu un risinājumu ieviešanu, izstrādi, integrāciju un uzturēšanu, piemērojot mūsdienīgas metodes un rūpējoties par lietojamību, kvalitāti un efektivitāti.

Mūsu izstrādātie risinājumi atbalsta pārmaiņas un efektivitāti publiskajā sektorā un biznesā, nodrošinot centralizāciju, procesu optimizāciju un automatizāciju, klientu pašapkalpošanos un jaunu servisa kanālu (e-pakalpojumi internetā) izmantošanu.

TietoEVRY in Latvia sniedz IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumus, kas ietver tehniskā un programmnodrošinājuma uzturēšanu, monitoringu un atklāto kļūdu novēršanu un uzlabojumu izstrādi un ieviešanu.

Intars Palameiks

Sales manager

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn